Back to top

ex ante - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
 • la  ex ante, adv
 • ca  abans, adv
 • ca  abans d'això, adv
 • ca  prèviament, adv
 • es  anteriormente, adv
 • es  antes, adv
 • es  antes de eso, adv
 • es  previamente, adv

Definició
Significat literal: Abans d'això.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. Fa referència a un fet anterior al fet considerat. No són correctes les formes ex-ante i exante. Es complementa semànticament amb ex post.
  Exemple: En el marc de l'exercici de les competències en la matèria, es poden distingir tres funcions principals: la de resolució, que consisteix a instruir i resoldre expedients; la d'informe de regulació, que consisteix a informar, ex ante o ex post, de la regulació sectorial i els seus efectes directes o indirectes sobre la competència, i la d'anàlisi, que consisteix a elaborar i difondre estudis, treballs i anàlisis de mercats sectorials o subsectorials, sempre relacionats amb la competència.