Back to top

sic - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  sic, adv
  • ca  literalment, adv
  • ca  sic, adv
  • es  literalmente, adv
  • es  sic, adv

Definició
Significat literal: Així.

Nota

  • Forma entrada en el diccionari normatiu de l'IEC. Es fa servir entre parèntesis, al costat d'un mot que pot semblar equivocat o mal transcrit, per a indicar aquest fet, a fi que el lector no atribueixi la falta al transcriptor o perquè pari una especial atenció en la interpretació del mot.
    Exemple: La fiscal va qualificar la provra (sic) d'inconsistent.
    Exemple: I això és rellevant, ja que en el seu escrit l'advocat de l'Estat conclou que la proposta de candidat per part del president del Parlament ho fou tot i saber per endavant que era impossible obtenir-ne la investidura, «abocant la Comunitat Autònoma a una situació de bloqueig governamental» i cometent-se un «flagrant incompliment inconstitucional», d'on extreu la conclusió que la presidència de la cambra es va excedir en les seves funcions instrumentals i es va atribuir unes facultats decisòries que no li corresponien, amb un «clar afany partidista d'índole independentista» (sic), qualificatiu aquest últim, per cert, que pretén suggerir un caire ideològic a la decisió institucional adoptada.