Back to top

pro memoria - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
 • la  pro memoria, adj
 • la  p. m., adj abrev.
 • ca  per a deixar-ne constància, adj
 • ca  perquè consti, adj
 • es  para dejar constancia, adj
 • es  para que conste, adj

Definició
Significat literal: Per a recordar.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que fa referència a un escrit o una nota que es fa per a recordar alguna cosa. També es fa servir per a indicar l'acció de recordar uns fets determinats. És preferible fer servir alguna forma equivalent o bé fer-ne l'adaptació gràfica.
  Exemple: En l'epígraf pro memoria del balanç hi va haver un increment dels avals procedents de l'Institut per 19,87 M€.
  Aquesta locució també s'utilitza nominalitzada amb el sentit de 'memoràndum' o, en general, per a referir-se a un escrit o document que es redacta per recordar alguna qüestió.
  Exemple: Redactar una pro memoria.