Back to top

solve et repete - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  solve et repete, loc llat
  • ca  paga i després reclama, loc
  • ca  paga i reclama, loc
  • es  paga y después reclama, loc
  • es  paga y reclama, loc

Definició
Significat literal: Paga i reclama.

Nota

  • S'aplica en dret administratiu i processal per a indicar la necessitat de satisfer la sanció abans de presentar un recurs.
    Exemple: Encara que no és possible de tornar a implantar el principi solve et repete, d'acord amb el qual s'exigia el pagament previ per a poder recórrer contra els actes d'imposició de multes, s'estima convenient d'afrontar la pràctica seguida habitualment pel sancionat d'acudir a la interposició del recurs jurisdiccional només amb l'ànim d'aconseguir l'ajornament del pagament de la multa.