Back to top

ut supra - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  ut supra, adv
  • ca  més amunt, adv
  • es  como arriba, adv
  • es  más arriba, adv
  • es  ut supra, adv

Definició
Significat literal: Com a dalt.

Nota

  • Expressió utilitzada per a remetre a un passatge anterior no especificat del mateix text. S'oposa a ut infra.
    Exemple: El model espanyol de control de la immigració irregular té com a objectiu primordial la repatriació forçada, en contradicció amb l'opció pel retorn voluntari que es desprèn dels instruments europeus esmentats ut supra.