Back to top

in dubio pro reo - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  in dubio pro reo, loc llat
  • ca  en cas de dubte, a favor de l'acusat, loc
  • ca  en cas de dubte, a favor del reu, loc
  • es  en caso de duda, a favor del acusado, loc
  • es  en caso de duda, a favor del reo, loc

Definició
Significat literal: En cas de dubte, a favor de l'acusat, a favor del reu.

Nota

  • Locució que constitueix un principi general del dret segons el qual, en cas de dubte, cal interpretar la llei a favor de la persona acusada o demandada. La mateixa locució també es fa servir en altres casos canviant el mot reo pel mot adequat a cada cas (auctore, debitore, libertate, minori, operario).
    Exemple: Per això es tractaran punts com la titularitat del dret, la seva diferència amb el principiin dubio pro reo i la relació de la presumpció d'innocència amb el dret a la llibertat d'informació.