Back to top

lato sensu - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  lato sensu, adv
  • la  sensu lato, adv sin. compl.
  • ca  en sentit ampli, adv
  • es  en sentido amplio, adv
  • es  lato sensu, adv

Definició
Significat literal: En sentit ampli.

Nota

  • Expressió d'àmbit general. S'oposa semànticament a stricto sensu, però és menys usual. No són correctes latu sensu ni lato senso.
    Exemple: El Decret, en la disposició addicional, conté dues delegacions al Departament. El Govern en establir aquelles delegacions estava delimitant el marc en el qual s'hauria de moure l'actuació organitzativa lato sensu del conseller.