Back to top

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
 • la  ultima ratio, n f
 • ca  argument extrem, n m
 • ca  darrera raó, n f
 • es  última palabra, n f

Definició
Significat literal: Última raó.

Nota

 • Expressió usual en els àmbits del dret i de la política per a indicar que una situació és definitiva o que una mesura es pren com a últim recurs.
  Exemple: L'obtenció, en aquest sentit, de l'ideal de «Salut per a tothom» és l'ultima ratio que ha de condicionar les actuacions dels estats en l'àrea de la sanitat.
 • la  urbi et orbi, adj
 • ca  a tot arreu, adj
 • ca  universal, adj
 • es  a los cuatro vientos, adj
 • es  a todas partes, adj
 • es  urbi et orbi, adj

Definició
Significat literal: Per a la ciutat i el món.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que s'originà en les benediccions papals adreçades a la ciutat (Roma) i a tot el món. Fa referència a les coses que tenen un caràcter universal. No és correcta la forma urbi et orbe.
  Exemple: Si podem vincular la formació amb qualificacions professionals, diguem-ne, certificades i que tinguin una validesa urbi et orbi, jo crec que això pot ser important.
 • la  ut infra, adv
 • ca  més avall, adv
 • es  como abajo, adv
 • es  más adelante, adv

Definició
Significat literal: Com a baix.

Nota

 • Expressió utilitzada per a remetre a un passatge posterior no especificat del mateix text. S'oposa a ut supra, però no és tan usual.
  Exemple: En el mateix sentit de clàusula testamentària vegeu ut infra 8.6.
 • la  ut supra, adv
 • ca  més amunt, adv
 • es  como arriba, adv
 • es  más arriba, adv
 • es  ut supra, adv

Definició
Significat literal: Com a dalt.

Nota

 • Expressió utilitzada per a remetre a un passatge anterior no especificat del mateix text. S'oposa a ut infra.
  Exemple: El model espanyol de control de la immigració irregular té com a objectiu primordial la repatriació forçada, en contradicció amb l'opció pel retorn voluntari que es desprèn dels instruments europeus esmentats ut supra.