Back to top

Terminologia dels drets de l’infant

Presentació
llibertat d'associació llibertat d'associació

 • ca  llibertat d'associació, n f
 • es  libertad de asociación, n f
 • fr  liberté d'association, n f
 • en  freedom of association, n

Definició
Llibertat d'un infant de celebrar reunions, formar grups amb altres infants o adults i unir-s'hi.

Nota

 • La llibertat d'associació pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.
llibertat d'expressió llibertat d'expressió

 • ca  llibertat d'expressió, n f
 • es  libertad de expresión, n f
 • fr  liberté d'expression, n f
 • en  freedom of expression, n

Definició
Llibertat d'un infant de manifestar públicament idees, opinions i sentiments, i de cercar, rebre i difondre informació, sense limitació de fronteres.

Nota

 • 1. La llibertat d'expressió pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets o la reputació d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.

  2. La llibertat d'expressió comprèn la llibertat d'opinió.
llibertat d'opinió llibertat d'opinió

 • ca  llibertat d'opinió, n f
 • es  libertad de opinión, n f
 • fr  liberté d'opinion, n f
 • en  freedom of opinion, n

Definició
Llibertat d'un infant d'expressar pensaments i idees, de manera oral o per escrit i a través de qualsevol mitjà.

Nota

 • 1. Un infant té dret que aquests pensaments i idees es tinguin en compte, segons la seva edat i maduresa, en tots els afers que l'afectin.

  2. La llibertat d'opinió és una manifestació de la llibertat d'expressió.
llibertat de consciència llibertat de consciència

 • ca  llibertat de consciència, n f
 • es  libertad de conciencia, n f
 • fr  liberté de conscience, n f
 • en  freedom of conscience, n

Definició
Llibertat d'un infant de tenir les conviccions i els principis morals que triï sota el guiatge dels pares o les persones que en tinguin la responsabilitat, d'acord amb el desenvolupament de les seves facultats, sense ser objecte de discriminació o coacció.

Nota

 • La llibertat de consciència pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets o la reputació d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.
llibertat de pensament llibertat de pensament

 • ca  llibertat de pensament, n f
 • es  libertad de pensamiento, n f
 • fr  liberté de pensée, n f
 • en  freedom of thought, n

Definició
Llibertat d'un infant de jutjar sense la imposició de creences i doctrines intel·lectuals, morals, polítiques o religioses i de formar-se les seves pròpies opinions sota el guiatge dels pares o les persones que en tinguin la responsabilitat, d'acord amb el desenvolupament de les seves facultats.

Nota

 • 1. La llibertat de pensament pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets o la reputació d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.

  2. La llibertat de pensament comprèn la llibertat de consciència i la llibertat de religió.
llibertat de religió llibertat de religió

 • ca  llibertat de religió, n f
 • es  libertad de religión, n f
 • fr  liberté de religion, n f
 • en  freedom of religion, n

Definició
Llibertat d'un infant d'adoptar qualsevol creença religiosa i a professar-la públicament, sota el guiatge dels pares o les persones que en tinguin la responsabilitat, d'acord amb el desenvolupament de les seves facultats.

Nota

 • La llibertat de religió pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets o la reputació d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.