Back to top

Terminologia dels drets de l’infant

Presentació
dret a la protecció contra la tortura dret a la protecció contra la tortura

 • ca  dret a la protecció contra la tortura, n f
 • es  derecho a la protección contra la tortura, n m
 • fr  droit à la protection contre la torture, n m
 • en  right to protection from torture, n

Definició
Dret d'un infant a rebre protecció estatal contra qualsevol tractament o càstig cruel o degradant, la pena capital, la presó perpètua i la detenció o l'empresonament il·legals o arbitraris.

Nota

 • El dret a la protecció contra la tortura inclou els drets d'un infant privat de llibertat a ser tractat amb humanitat, dignament i tenint en compte les necessitats d'una persona de la seva edat, especialment a estar separat dels adults i a poder mantenir el contacte amb la família, així com el seu dret a un accés ràpid a l'assistència legal adequada i a recusar la legalitat de la seva privació de llibertat davant d'un tribunal just que ha d'emetre un veredicte tan ràpidament com sigui possible.
dret a la protecció contra la venda i el tràfic dret a la protecció contra la venda i el tràfic

 • ca  dret a la protecció contra la venda i el tràfic, n m
 • es  derecho a la protección contra la venta y el tráfico, n m
 • fr  droit à la protection contre la vente et la traite, n m
 • en  right to protection from sale and trafficking, n

Definició
Dret d'un infant a rebre protecció estatal contra qualsevol acte o transacció en virtut del qual un infant és transferit per una persona o un grup de persones a una altra a canvi de remuneració o de qualsevol altra retribució.
dret a la protecció d'un infant privat de l'ambient familiar dret a la protecció d'un infant privat de l'ambient familiar

 • ca  dret a la protecció d'un infant privat de l'ambient familiar, n m
 • es  derecho a la protección de un niño privado de su ambiente familiar, n m
 • fr  droit à la protection d'un enfant privé de son milieu familial, n m
 • en  right to protection of a child deprived of their family environment, n

Definició
Dret d'un infant que no pot estar-se amb la família a rebre una protecció estatal especial perquè pugui beneficiar-se d'alternatives apropiades a l'atenció familiar o de la col·locació en un establiment apropiat, tenint en compte l'origen ètnic, religiós, cultural i lingüístic de l'infant.
dret a la protecció d'un infant refugiat dret a la protecció d'un infant refugiat

 • ca  dret a la protecció d'un infant refugiat, n m
 • es  derecho a la protección de un niño refugiado, n m
 • fr  droit à la protection d'un enfant refugié, n m
 • en  right to protection of a refugee child, n

Definició
Dret d'un infant refugiat o sol·licitant d'asil a rebre una protecció i cura especials per part dels estats i les organitzacions internacionals, que també l'han d'ajudar a trobar els pares o altres membres de la família.
dret a la recuperació i a la reintegració dret a la recuperació i a la reintegració

 • ca  dret a la recuperació i a la reintegració, n m
 • es  derecho a la recuperación y a la reintegración, n m
 • fr  droit à la réadaptation et à la réinsertion, n m
 • en  right to recovery and reintegration, n

Definició
Dret d'un infant víctima de tortura, conflictes armats, abandó, maltractament o explotació a rebre un tractament adequat que asseguri la seva recuperació i reintegració social.
dret a la reunificació familiar dret a la reunificació familiar

 • ca  dret a la reunificació familiar, n m
 • es  derecho a la reunificación familiar, n m
 • fr  droit à la réunification familiale, n m
 • en  right to family reunification, n

Definició
Dret d'un infant i dels seus pares a sortir de qualsevol país i entrar en el propi per retrobar-se o mantenir la seva relació.

Nota

 • El dret a la reunificació familiar pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets i les llibertats d'altres persones, o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.
dret a la salut i a l'atenció sanitària dret a la salut i a l'atenció sanitària

 • ca  dret a la salut i a l'atenció sanitària, n m
 • es  derecho a la salud y a la atención sanitaria, n m
 • fr  droit à la santé et aux services médicaux, n m
 • en  right to health and health services, n

Definició
Dret d'un infant a gaudir del nivell més alt possible de salut i d'equipaments de tractament de les malalties i de restabliment de la salut.
dret a la seguretat social dret a la seguretat social

 • ca  dret a la seguretat social, n m
 • es  derecho a la seguridad social, n m
 • fr  droit à la sécurité sociale, n m
 • en  right to social security, n

Definició
Dret d'un infant a beneficiar-se de la seguretat social i de les prestacions socials.
 • ca  dret a la vida, n m
 • es  derecho a la vida, n m
 • fr  droit à la vie, n m
 • en  right to life, n

Definició
Dret d'un infant a rebre la màxima garantia estatal possible per a sobreviure i desenvolupar-se.
dret a preservar la identitat pròpia dret a preservar la identitat pròpia

 • ca  dret a preservar la identitat pròpia, n m
 • es  derecho a preservar la propia identidad, n m
 • fr  droit de préserver son identité, n m
 • en  right to preserve one's identity, n

Definició
Dret d'un infant a no perdre el nom, la nacionalitat ni els vincles familiars i a rebre assistència i protecció estatal per recuperar-los tan aviat com sigui possible si els ha perdut.