Back to top

Terminologia dels drets de l’infant

Presentació
dret a un nivell de vida adequat dret a un nivell de vida adequat

 • ca  dret a un nivell de vida adequat, n m
 • es  derecho a un nivel de vida adecuado, n m
 • fr  droit à un niveau de vie suffisant, n m
 • en  right to adequate standard of living, n

Definició
Dret d'un infant a beneficiar-se d'unes condicions de vida que facin possible el seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.

Nota

 • El dret a un nivell de vida adequat l'han de garantir els pares o les persones que tinguin la responsabilitat de l'infant dins les seves possibilitats econòmiques i, en cas de necessitat, l'estat ha d'ajudar aquestes persones a proporcionar-li nutrició, vestit i habitatge.
 • ca  dret a un nom, n m
 • es  derecho a un nombre, n m
 • fr  droit à un nom, n m
 • en  right to a name, n

Definició
Dret d'un infant a rebre nom i cognom des del naixement.
dret a una avaluació periòdica de l'internament dret a una avaluació periòdica de l'internament

 • ca  dret a una avaluació periòdica de l'internament, n m
 • es  derecho a una evaluación periódica del internamiento, n m
 • fr  droit à un examen périodique de leur placement, n m
 • en  right to a periodic review of their placement, n

Definició
Dret d'un infant internat o bé acollit en una família per rebre atenció, protecció o tractament per a la seva salut física o mental a una revisió periòdica del tractament que rep i de totes les altres circumstàncies relatives al seu internament o acolliment familiar.
dret a una disciplina escolar humanitària dret a una disciplina escolar humanitària

 • ca  dret a una disciplina escolar humanitària, n m
 • es  derecho a una disciplina escolar humanitaria, n m
 • fr  droit à une discipline scolaire humaine, n m
 • en  right to humaine school discipline, n

Definició
Dret d'un infant a rebre una educació escolar que respecti els seus drets i la seva dignitat.
dret a una informació adequada dret a una informació adequada

 • ca  dret a una informació adequada, n m
 • es  derecho a una información adecuada, n m
 • fr  droit à une information appropriée, n m
 • en  right to appropriate information, n

Definició
Dret d'un infant a tenir accés a informacions procedents de diverses fonts nacionals i internacionals, especialment les que tenen per finalitat promoure el seu benestar social, espiritual i moral i la seva salut física i mental, i a rebre protecció estatal i internacional del material informatiu que li resulti perjudicial.
dret a una nacionalitat dret a una nacionalitat

 • ca  dret a una nacionalitat, n m
 • es  derecho a una nacionalidad, n m
 • fr  droit à une nationalité, n m
 • en  right to a nationality, n

Definició
Dret d'un infant a adquirir una nacionalitat des del naixement.
dret a viure amb els pares dret a viure amb els pares

 • ca  dret a viure amb els pares, n m
 • es  derecho a vivir con sus padres, n m
 • fr  droit de vivre avec ses parents, n m
 • en  right to live with their parents, n

Definició
Dret d'un infant a residir amb els pares excepte en els casos en què vagi en contra del seu interès superior.

Nota

 • El dret a viure amb els pares també inclou el dret d'un infant separat dels pares a tenir relacions personals i contacte directe amb tots dos regularment excepte en els casos en què vagi en contra del seu interès superior.
 • ca  dret al benestar, n m
 • es  derecho al bienestar, n m
 • fr  droit au bien-être, n m
 • en  right to well-being, n

Definició
Dret d'un infant que es tingui en compte el seu interès superior en totes les mesures que l'afectin i a rebre una protecció i una cura adequades per part de l'estat quan els pares o les persones que en tinguin la responsabilitat no tinguin capacitat per a proporcionar-les.
dret al desenvolupament personal dret al desenvolupament personal

 • ca  dret al desenvolupament personal, n m
 • es  derecho al desarrollo personal, n m
 • fr  droit au développement personnel, n m
 • en  right to personal development, n

Definició
Dret d'un infant a rebre una educació que promogui el desenvolupament de la seva personalitat, talents i capacitats físiques i mentals i que li infongui el respecte als drets humans fonamentals, el respecte envers els seus pares, la seva llengua i el seu entorn natural, el respecte als seus valors culturals i nacionals tant com els de les altres civilitzacions, i el respecte al medi ambient.
dret al joc i a l'esbarjo dret al joc i a l'esbarjo

 • ca  dret al joc i a l'esbarjo, n m
 • es  derecho al juego y a la recreación, n m
 • fr  droit au jeu et à la récréation, n m
 • en  right to play and recreation, n

Definició
Dret d'un infant a descansar, a gaudir del seu temps lliure, a jugar i a participar en activitats artístiques i culturals.