Back to top

Terminologia dels drets de l’infant

Presentació

Terminologia dels drets de l’infant - Presentació

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019
Amb la col·laboració de: Síndica de Greuges de Barcelona

 

La Terminologia dels drets de l’infant consta de 48 termes relacionats amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, que aplega els principals drets civils, socials, culturals i col·lectius dels infants, així com les llibertats dels infants i els principis que els protegeixen. Cada fitxa terminològica inclou la denominació en català, equivalents en castellà, francès i anglès, una definició i, si escau, notes complementàries que amplien la informació de la definició.

Per tal de recollir els conceptes clau emprats en la Convenció, tant els termes en català com els equivalents s’han extret del text de la Convenció o s’han adaptat a partir de reculls terminològics i documents explicatius relacionats. D’altra banda, les definicions que acompanyen aquests termes contenen un resum dels punts més importants dels articles de la Convenció corresponents a cada terme.

Els drets de l’infant són drets humans i, per tant, objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics. Així mateix, constitueixen un focus d’interès i de treball d’actors internacionals i actors humanitaris, que vetllen per promocionar-los i defensar-los, i denuncien els casos en què es vulneren, sovint vinculats a conflictes armats, migracions forçades o determinats règims polítics. Per aquest motiu s’ha considerat convenient publicar la terminologia bàsica d’aquest àmbit en el 30è aniversari de la seva aparició.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball
Bibliografia

Material complementari:
Infografia Drets de l’infant

 

Drets de l'infant

 

Autoria i edició: 

TERMCAT

 

Amb la col·laboració de:

??Síndica de Greuges de Barcelona

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets de l’infant. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/275/>

 

Darrera actualització: 16-04-2020