Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
debat d'investidura debat d'investidura

Organització i funcionament

 • ca  debat d'investidura, n m
 • oc  debat d'investidura, n m
 • es  debate de investidura, n m
 • fr  débat d'investiture, n m
 • en  investiture debate, n

Organització i funcionament

Definició
Debat parlamentari que es té en una sessió d'investidura, en què el candidat a la presidència de la Generalitat presenta i defensa el seu programa de Govern i demana la confiança del Ple del Parlament.

Nota

 • Vegeu també "investidura del president de la Generalitat" i "sessió d'investidura".
debat de política general debat de política general

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

 • ca  debat de política general, n m
 • ca  debat sobre l'orientació política general del Govern, n m
 • oc  debat de politica generau, n m
 • oc  debat sus era orientacion politica generau deth Govèrn, n m
 • es  debate de política general, n m
 • es  debate sobre la orientación política general del Gobierno, n m
 • fr  débat sur l'orientation politique générale du Gouvernement, n m
 • fr  débat sur la politique générale, n m
 • en  debate on the general political orientation of the Government, n
 • en  general policy debate, n
 • SC  https://youtu.be/b1zC4ntItQw

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

Definició
Debat parlamentari anual sobre l'orientació política general del Govern de Catalunya en què aquest exposa la seva acció política i de govern davant del Ple del Parlament.

Nota

 • En un debat de política general exposa l'actuació governamental el president de la Generalitat, i hi poden intervenir membres del Govern. Els grups parlamentaris hi presenten propostes de resolució congruents amb el contingut del debat que són iniciatives d'impuls a l'acció política i de govern, i, si s'aproven, en resulta una resolució que vincula políticament el Govern.
debat de totalitat debat de totalitat

Funció legislativa

 • ca  debat de totalitat, n m
 • oc  debat de totalitat, n m
 • es  debate de totalidad, n m
 • fr  débat sur l'ensemble, n m
 • fr  débat sur la totalité, n m
 • en  debate on the whole, n
 • SC  https://youtu.be/VCvX-q4mQrU

Funció legislativa

Definició
Debat parlamentari del Ple del Parlament d'una iniciativa legislativa per a valorar l'oportunitat, els principis i els criteris que la informen, i per a votar les esmenes a la totalitat, en el cas que se n'hagin presentat.

Nota

 • 1. En el debat de totalitat es presenta el text legislatiu proposat a la cambra, els grups parlamentaris s'hi pronuncien i el Ple del Parlament decideix si la iniciativa continua endavant en el tràmit parlamentari.
 • 2. En un debat de totalitat d'un projecte de llei el conseller responsable és qui en fa la presentació.
 • 3. Vegeu també "esmena a la totalitat".
debat específic debat específic

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

 • ca  debat específic, n m
 • oc  debat especific, n m
 • es  debate específico, n m
 • fr  débat spécifique, n m
 • en  specific debate, n

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

Definició
Debat parlamentari del Ple del Parlament sobre una qüestió concreta de l'acció política i de govern, generalment amb caràcter monogràfic.

Nota

 • 1. Els debats específics es duen a terme segons el mateix procediment que els debats de política general. Es fan si ho demana el president de la Generalitat o si ho decideixen la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus a iniciativa d'un grup parlamentari o d'un nombre determinat de diputats, d'acord amb el Reglament del Parlament. Només es poden fer quatre debats específics entre l'1 de setembre i el 31 de juliol.
 • 2. Els debats específics es poden tenir en les comissions si així els ho encomana el Ple.
debat general debat general

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

 • ca  debat general, n m
 • oc  debat generau, n m
 • es  debate general, n m
 • fr  débat général, n m
 • en  general debate, n

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

Definició
Debat parlamentari del Ple del Parlament sobre l'acció política i de govern.

Nota

 • Són debats generals un debat de política general o un debat específic.
debat parlamentari debat parlamentari

Organització i funcionament

 • ca  debat parlamentari, n m
 • oc  debat parlamentari, n m
 • es  debate parlamentario, n m
 • fr  débat parlementaire, n m
 • en  parliamentary debate, n
 • SC  https://youtu.be/VCvX-q4mQrU

Organització i funcionament

Definició
Discussió formal dels assumptes inclosos en l'ordre del dia d'una sessió parlamentària.

Nota

 • Els debats parlamentaris se subjecten a les normes de procediment establertes pel Reglament del Parlament i són dirigits i ordenats pel president de l'òrgan en què es duen a terme.
debat sobre l'orientació política general del Govern debat sobre l'orientació política general del Govern

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

 • ca  debat de política general, n m
 • ca  debat sobre l'orientació política general del Govern, n m
 • oc  debat de politica generau, n m
 • oc  debat sus era orientacion politica generau deth Govèrn, n m
 • es  debate de política general, n m
 • es  debate sobre la orientación política general del Gobierno, n m
 • fr  débat sur l'orientation politique générale du Gouvernement, n m
 • fr  débat sur la politique générale, n m
 • en  debate on the general political orientation of the Government, n
 • en  general policy debate, n
 • SC  https://youtu.be/b1zC4ntItQw

Organització i funcionament, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

Definició
Debat parlamentari anual sobre l'orientació política general del Govern de Catalunya en què aquest exposa la seva acció política i de govern davant del Ple del Parlament.

Nota

 • En un debat de política general exposa l'actuació governamental el president de la Generalitat, i hi poden intervenir membres del Govern. Els grups parlamentaris hi presenten propostes de resolució congruents amb el contingut del debat que són iniciatives d'impuls a l'acció política i de govern, i, si s'aproven, en resulta una resolució que vincula políticament el Govern.
decaïment decaïment

Organització i funcionament, Funció legislativa

 • ca  decaïment, n m
 • oc  dequèiment, n m
 • es  caducidad, n f
 • es  decaimiento, n m
 • fr  abandon, n m
 • fr  arrêt, n m
 • en  expiration, n
 • SC  https://youtu.be/h4HoMW7-8AE

Organització i funcionament, Funció legislativa

Definició
Tancament d'una tramitació parlamentària per caducitat o perquè no s'ha defensat la iniciativa parlamentària.

Nota

 • 1. El decaïment afecta les iniciatives parlamentàries no defensades en els debats, les esmenes amb text alternatiu que s'han presentat a un projecte de llei o una proposició de llei que han estat rebutjats i les interpel·lacions i les preguntes amb resposta oral no incloses en l'ordre del dia o no substanciades.
 • 2. Vegeu també "caducitat".
declaració d'activitats i béns declaració d'activitats i béns

Organització i funcionament

 • ca  declaració d'activitats i béns, n f
 • oc  declaracion d'activitats e bens, n f
 • es  declaración de actividades y bienes, n f
 • fr  déclaration d'activités et de biens, n f
 • en  declaration on activities and assets, n

Organització i funcionament

Definició
Declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix un diputat, els càrrecs públics que ocupa i el detall del seu patrimoni que té el deure de presentar per a accedir a la plena condició de diputat.

Nota

 • Les declaracions d'activitats i béns es fan públiques en el Portal de la Transparència del Parlament i es recullen en el Registre d'interessos dels diputats.
declaració de la Junta de Portaveus declaració de la Junta de Portaveus

Organització i funcionament

 • ca  declaració de la Junta de Portaveus, n f
 • oc  declaracion dera Junta de Pòrtavotzes, n f
 • es  declaración de la Junta de Portavoces, n f
 • fr  déclaration de la Conférence des porte-parole, n f
 • en  declaration from the Board of Spokespersons, n
 • en  statement from the Board of Spokespersons, n

Organització i funcionament

Definició
Manifest que aprova per majoria la Junta de Portaveus amb relació a qualsevol qüestió d'interès de la Generalitat o dels ciutadans.

Nota

 • Una declaració de la Junta de Portaveus té valor institucional i es publica en el web del Parlament.