Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
EAC EAC

Organització i funcionament, Funció legislativa

 • ca  Estatut d'autonomia de Catalunya, n m
 • ca  Estatut de Catalunya, n m
 • ca  EAC, n m sigla
 • oc  Estatut d'autonomia de Catalonha, n m
 • oc  Estatut de Catalonha, n m
 • oc  EAC, n m sigla
 • es  Estatuto de autonomía de Cataluña, n m
 • es  Estatuto de Cataluña, n m
 • es  EAC, n m sigla
 • fr  Statut d'autonomie de Catalogne, n m
 • fr  Statut de Catalogne, n m
 • en  Statute of Autonomy of Catalonia, n
 • en  Statute of Catalonia, n

Organització i funcionament, Funció legislativa

Definició
Norma institucional bàsica constitutiva de l'autogovern de Catalunya que conté els aspectes fonamentals de la regulació del sistema jurídic i polític de la Generalitat de Catalunya.

Nota

 • 1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya es tramita al Parlament per un procediment legislatiu especial, se sotmet a referèndum del poble de Catalunya i s'aprova a les Corts Generals com a llei orgànica.
 • 2. Vegeu també "Consell de Garanties Estatutàries", "llei de desplegament bàsic de l'Estatut" i "reforma de l'Estatut".
electe | electa electe | electa

Organització i funcionament

 • ca  diputat electe | diputada electa, n m, f
 • ca  electe | electa, n m, f
 • oc  deputat elegit | deputada elegida, n m, f
 • oc  elegit | elegida, n m, f
 • es  diputado electo | diputada electa, n m, f
 • es  electo | electa, n m, f
 • fr  député élu | députée élue, n m, f
 • fr  élu | élue, n m, f
 • en  elected representative, n
 • en  Member elect, n

Organització i funcionament

Definició
Persona que ha concorregut a unes eleccions, ha estat elegida i és proclamada com a tal per l'Administració electoral corresponent.

Nota

 • Un diputat electe accedeix a la plena condició de diputat després de lliurar la credencial expedida per l'Administració electoral i complir els altres requisits que estableix el Reglament del Parlament.
elector | electora elector | electora

Organització i funcionament

 • ca  elector | electora, n m, f
 • oc  elector | electora, n m, f
 • es  elector | electora, n m, f
 • fr  électeur | électrice, n m, f
 • en  constituent, n
 • en  voter, n

Organització i funcionament

Definició
Persona que compleix els requisits que estableix la llei per a exercir el dret de sufragi actiu.

Nota

 • A les eleccions al Parlament de Catalunya és elector qualsevol persona que tingui la condició política de català i sigui major d'edat.
empat empat

Organització i funcionament

 • ca  empat, n m
 • ca  paritat de vots, n f
 • oc  empat, n m
 • oc  paritat de vòts, n f
 • es  empate, n m
 • es  paridad de votos, n f
 • fr  égalité des voix, n f
 • fr  partage égal des voix, n m
 • en  draw, n
 • en  equality of votes, n
 • en  tied vote, n
 • SC  https://youtu.be/0y-NXuprUao
 • SC  https://youtu.be/5-xfpKmbmJE

Organització i funcionament

Definició
Igualtat de vots a favor i en contra en el resultat d'una votació.

Nota

 • 1. Un empat en la votació d'una proposta en un ple es dirimeix amb una segona votació. Si l'empat persisteix, la votació se suspèn durant un temps i s'ha de tornar a repetir. Si hi ha empat a la tercera votació, es considera rebutjat el que s'ha votat.
 • 2. En el treball d'una comissió parlamentària, l'empat es dirimeix ponderant el nombre de vots que té cada grup parlamentari en el Ple del Parlament.
 • 3. En cas d'empat en l'elecció del president del Parlament, s'ha de repetir l'elecció. Si persisteix l'empat després de quatre votacions, es considera elegit el candidat del grup parlamentari amb més diputats.
 • 4. Vegeu també "vot de qualitat".
entrada en vigor entrada en vigor

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  entrada en vigor, n f
 • oc  entrada en vigor, n f
 • es  entrada en vigor, n f
 • fr  entrée en vigueur, n f
 • en  coming into force, n
 • en  entry into force, n
 • SC  https://youtu.be/CmhhcQ7XN1U

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Data en què s'inicia l'aplicació efectiva d'una llei o norma aprovada pel Parlament.

Nota

 • 1. L'entrada en vigor d'una llei s'indica generalment en la darrera disposició final. En el cas que no s'estableixi expressament en una disposició final, s'entén que la llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada.
 • 2. Vegeu també "promulgació".
ERGI ERGI

Organització i funcionament

 • ca  Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, n m pl
 • ca  ERGI, n m pl sigla
 • oc  Estatuts deth regim e eth govèrn interiors deth Parlament de Catalonha, n m pl
 • oc  ERGI, n m pl sigla
 • es  Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña, n m pl
 • es  ERGI, n m pl sigla
 • fr  Statuts du régime et de la gestion internes du Parlement de Catalogne, n m pl
 • en  Statute of internal regime and governance of the Parliament of Catalonia, n

Organització i funcionament

Definició
Norma de règim interior del Parlament de Catalunya relativa als drets, els deures i les condicions laborals del personal, a l'estructura i l'organització de l'Administració parlamentària, i també als procediments de contractació i de gestió econòmica de la institució.

Nota

 • 1. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya s'aproven en la comissió legislativa competent en matèria de funció pública.
 • 2. La Mesa del Parlament és l'encarregada d'aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i també de fer-hi propostes de modificació.
escó escó

Organització i funcionament

 • ca  escó, n m
 • oc  sèti, n m
 • es  escaño, n m
 • fr  siège, n m
 • en  seat, n
 • SC  https://youtu.be/0B0JW_XcStw

Organització i funcionament

Definició
Seient assignat a cada diputat o a cada membre del Govern al Saló de Sessions del Parlament de Catalunya, des d'on poden fer ús de la paraula.

Nota

 • 1. Els escons, disposats en semicercle, formen l'hemicicle. Els escons assignats als membres del Govern, a la primera fila, són el banc del Govern.
 • 2. En sentit figurat, el terme escó s'utilitza per a designar la representació de cada grup parlamentari, és a dir, el nombre de diputats que l'integren.
escrit de recusació escrit de recusació

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

 • ca  escrit de recusació, n m
 • oc  escrit de recusacion, n m
 • es  escrito de recusación, n m
 • fr  demande de récusation, n f
 • en  challenge, n
 • en  objection letter, n

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

Definició
Escrit amb què un òrgan parlamentari o el Govern demana que una persona amb càrrec públic que intervé en un procediment judicial o administratiu en sigui apartada.

Nota

 • El Parlament de Catalunya pot plantejar un escrit de recusació d'un jutge o un magistrat davant el Tribunal Constitucional o la jurisdicció ordinària, amb motiu de ser part en un procediment. Un escrit de recusació també es pot plantejar en l'àmbit parlamentari quan es dona un conflicte d'interessos o en determinades decisions que afecten l'Administració parlamentària.
escrutini escrutini

Organització i funcionament

 • ca  escrutini, n m
 • oc  escrutin, n m
 • es  escrutinio, n m
 • fr  scrutin, n m
 • en  count, n
 • SC  https://youtu.be/a-1exv5Iv_4

Organització i funcionament

Definició
Recompte públic de vots.

Nota

 • L'escrutini es fa servir en les votacions secretes, com ara en la votació per mitjà de paperetes. De l'escrutini se n'encarreguen, generalment, el president del Parlament o el president d'una mesa de comissió i un dels secretaris.
esmena esmena

Organització i funcionament, Funció legislativa

 • ca  esmena, n f
 • oc  esmenda, n f
 • es  enmienda, n f
 • fr  amendement, n m
 • en  amendment, n
 • SC  https://youtu.be/MhE9urCICNQ

Organització i funcionament, Funció legislativa

Definició
Proposta de modificació, de supressió o d'addició que pot presentar un diputat o un grup parlamentari respecte d'un projecte de llei, una proposició de llei o d'altres textos que es debaten en un òrgan parlamentari.

Nota

 • 1. Es poden presentar esmenes a les iniciatives legislatives durant la tramitació parlamentària en la ponència, en la comissió legislativa o en el debat final del Ple del Parlament, i poden ser esmenes a la totalitat o esmenes a l'articulat. També s'hi poden presentar esmenes tècniques.
 • 2. També poden ser objecte d'esmena una moció subsegüent a una interpel·lació i una proposta de resolució.