Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
plantilla plantilla

Organització del treball i condicions

 • ca  plantilla, n f
 • es  plantilla
 • fr  effectif
 • fr  personnel
 • en  body of permanent employees
 • en  personnel
 • en  staff
 • en  work force

Organització del treball i condicions

Definició
Cens laboral dels treballadors d'una empresa, classificats per grups i categories professionals.

Nota

 • En sentit propi, la plantilla comprèn els empleats amb contracte de treball per temps indefinit; en la pràctica, però, sovint inclou tots els treballadors d'una organització.
plataforma de negociació plataforma de negociació

Conceptes generals

 • ca  plataforma de negociació, n f
 • es  plataforma de negociación
 • es  plataforma reivindicativa
 • en  bargaining proposals
 • en  platform of demands

Conceptes generals

Definició
Document redactat per una de les parts abans d'una negociació col·lectiva, que recull una síntesi ordenada de propostes referents a condicions de treball.
plena ocupació plena ocupació

Mercat laboral

 • ca  plena ocupació, n f
 • es  pleno empleo
 • fr  plein emploi
 • en  full employment

Mercat laboral

Definició
Situació en què el sistema econòmic proporciona feina a totes les persones que en busquen, globalment o en un sector d'activitat concret.
pluriactivitat pluriactivitat

Mercat laboral

 • ca  pluriactivitat, n f
 • es  pluriactividad
 • fr  pluriactivité
 • en  pluriactivity

Mercat laboral

Definició
Situació del treballador que exerceix dues o més activitats pertanyents a diversos règims de la seguretat social.
pluriocupació pluriocupació

Mercat laboral

 • ca  pluriocupació, n f
 • es  pluriempleo
 • fr  cumul d'emplois
 • en  moonlighting
 • en  multiple jobholding

Mercat laboral

Definició
Situació del treballador que treballa en dues o més empreses, o que exerceix dues o més activitats pertanyents a un mateix règim de la seguretat social.
plus plus

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  complement salarial, n m
 • ca  complement, n m sin. compl.
 • ca  plus, n m sin. compl.
 • es  complemento
 • es  complemento salarial
 • es  plus
 • es  plus salarial
 • fr  complément
 • fr  complément de salaire
 • fr  prime
 • en  bonus
 • en  premium

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Concepte retributiu que s'afegeix al salari base i que es fixa segons les condicions personals del treballador, el treball acomplert o la situació i els resultats de l'organització.
plus d'assistència plus d'assistència

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  plus d'assistència, n m
 • es  plus de asistencia
 • fr  prime d'assiduité
 • en  attendance bonus

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Complement salarial assignat a un treballador que, durant un període determinat, no s'ha absentat de la feina o no ha superat un mínim d'absències durant aquest període.
plus de conveni plus de conveni

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  plus de conveni, n m
 • es  plus de convenio

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Concepte retributiu establert per conveni col·lectiu que no es considera pròpiament un complement salarial sinó una percepció econòmica inclosa directament en el salari base.
plus de distància plus de distància

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  plus de distància, n m
 • es  plus de distancia
 • fr  prime d'éloignement
 • fr  prime de distance
 • en  bonus for distance

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Retribució extrasalarial que un treballador percep en compensació per les despeses derivades del desplaçament habitual des del domicili fins al lloc de treball i a l'inrevés, quan es viu i es treballa en poblacions diferents.
plus de feina penosa plus de feina penosa

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  plus de feina penosa, n m
 • ca  plus de penositat, n m sin. compl.
 • es  plus de penosidad
 • es  plus por trabajo penoso
 • fr  indemnité de nuisance
 • fr  indemnité de pénibilité
 • fr  prime de pénibilité
 • en  hardship premium
 • en  heavy work bonus

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Complement salarial assignat a un treballador que exerceix una tasca tipificada com a especialment dura i que exigeix una gran despesa d'energia.