El portal Terminologia jurídica

Articles

En aquest article es presenta el portal Terminologia jurídica, un punt de trobada web, impulsat pel Centre de Terminologia TERMCAT, per donar a conèixer l’activitat del Comitè Terminològic de Dret, facilitar la consulta dels recursos lingüístics i terminològics en català que poden resultar d’interès per als professionals d’aquest àmbit d’especialitat, i articular un espai interactiu de consultes i suggeriments.

Casademont Caixàs, Elisabeth; Navas Jara, Maria. "El portal Terminologia jurídica [en línia]". Llengua i Ús (2016), núm. 58.
<http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/311749/401827>