Back to top

Terminologia dels drets humans

Presentation
dret a salari igual per igual treball dret a salari igual per igual treball

 • ca  dret a la igualtat de remuneració, n m
 • ca  dret a salari igual per igual treball, n m sin. compl.
 • es  derecho a igual salario por trabajo igual
 • es  derecho a la igualdad de remuneración
 • es  derecho a la igualdad salarial
 • fr  droit à l'égalité de rémunération
 • fr  droit à un salaire égal pour un travail égal
 • en  right to equal pay
 • en  right to equal pay for equal work
 • en  right to equal pay for work of equal value

Definition
Dret de les persones a percebre un salari equitatiu i en igualtat per feines equivalents.

Note

 • 1. El dret a la igualtat de remuneració està comprès en el dret al treball.
 • 2. El dret a la igualtat de remuneració és un dret econòmic i un dret social.
dret a un judici equitable dret a un judici equitable

 • ca  dret a un judici just, n m
 • ca  dret a un judici equitable, n m sin. compl.
 • es  derecho a un juicio justo
 • es  derecho a un proceso equitativo
 • es  derecho a un proceso justo
 • fr  droit à un procès équitable
 • fr  droit à un procès juste
 • en  right to a fair trial

Definition
Dret de les persones a tenir un judici imparcial, públic i en un termini raonable, amb un tribunal competent, independent i neutral predeterminat per la llei, en el qual es respectin la presumpció d'innocència i les garanties processals corresponents.

Note

 • El dret a un judici just és un dret civil.
dret a un judici just dret a un judici just

 • ca  dret a un judici just, n m
 • ca  dret a un judici equitable, n m sin. compl.
 • es  derecho a un juicio justo
 • es  derecho a un proceso equitativo
 • es  derecho a un proceso justo
 • fr  droit à un procès équitable
 • fr  droit à un procès juste
 • en  right to a fair trial

Definition
Dret de les persones a tenir un judici imparcial, públic i en un termini raonable, amb un tribunal competent, independent i neutral predeterminat per la llei, en el qual es respectin la presumpció d'innocència i les garanties processals corresponents.

Note

 • El dret a un judici just és un dret civil.
dret a un medi ambient sa dret a un medi ambient sa

 • ca  dret al medi ambient, n m
 • ca  dret a un medi ambient sa, n m sin. compl.
 • es  derecho a un medio ambiente sano
 • es  derecho al medio ambiente
 • fr  droit à l'environnement
 • fr  droit à un environnement sain
 • en  right to a healthy environment
 • en  right to environment

Definition
Dret de les persones a gaudir d'un medi equilibrat i sostenible, que permeti unes condicions de vida adequades.

Note

 • 1. El dret al medi ambient implica el deure de conservar el medi per a les generacions futures, per exemple a través de la preservació de la biosfera i els ecosistemes, la lluita contra la contaminació o l'ús sostenible dels recursos naturals.
 • 2. El dret al medi ambient és un dret col·lectiu.
dret a una alimentació adequada dret a una alimentació adequada

 • ca  dret a l'alimentació, n m
 • ca  dret a una alimentació adequada, n m sin. compl.
 • es  derecho a la alimentación
 • es  derecho a una alimentación apropiada
 • es  derecho humano al alimento
 • fr  droit à l'alimentation
 • fr  droit à une nourriture adéquate
 • en  right to adequate food
 • en  right to food

Definition
Dret de les persones a tenir accés físic i econòmic a una alimentació adequada i suficient, en termes qualitatius i quantitatius, o als mitjans per a obtenir-la.

Note

 • 1. El dret a l'alimentació comporta el dret a tenir accés a aliments sans i nutritius, els quals han d'estar disponibles i han de ser accessibles i adequats.
 • 2. El dret a l'alimentació és un dret econòmic i un dret social.
 • ca  dret a vot, n m
 • ca  dret de vot, n m
 • ca  dret de sufragi actiu, n m sin. compl.
 • es  derecho a voto
 • es  derecho al voto
 • es  derecho de sufragio activo
 • es  derecho de voto
 • fr  droit de vote
 • en  right to vote
 • en  voting right

Definition
Dret de les persones a prendre part en processos públics de presa de decisions, especialment eleccions, i a manifestar-hi la seva voluntat mitjançant un vot.

Note

 • El dret a vot és un dret polític.
dret al casament dret al casament

 • ca  dret al matrimoni, n m
 • ca  dret al casament, n m sin. compl.
 • ca  ius connubii, n m sin. compl.
 • es  derecho a contraer matrimonio
 • es  derecho al matrimonio
 • es  ius connubii sin. compl.
 • fr  droit au mariage
 • fr  droit de se marier
 • fr  jus connubii sin. compl.
 • en  right to marry
 • en  jus connubii sin. compl.

Definition
Dret de les persones a casar-se i formar una família, amb el consentiment lliure dels cònjuges, d'acord amb la legislació vigent del país on es troben.

Note

 • 1. El dret al matrimoni comporta la igualtat entre esposos a l'hora de contreure matrimoni, durant el matrimoni i a l'hora de dissoldre'l, si s'escau.
 • 2. El dret al matrimoni és un dret civil.
 • 3. La locució llatina ius connubii significa, literalment, 'dret de matrimoni'.
 • ca  dret al descans i al lleure, n m
 • ca  dret al descans, n m sin. compl.
 • es  derecho al descanso
 • es  derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre
 • fr  droit au repos et aux loisirs
 • en  right to rest
 • en  right to rest and leisure

Definition
Dret dels treballadors a gaudir d'una limitació raonable de la jornada laboral i de vacances periòdiques retribuïdes.

Note

 • El dret al descans i al lleure és un dret econòmic i un dret social.
dret al descans i al lleure dret al descans i al lleure

 • ca  dret al descans i al lleure, n m
 • ca  dret al descans, n m sin. compl.
 • es  derecho al descanso
 • es  derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre
 • fr  droit au repos et aux loisirs
 • en  right to rest
 • en  right to rest and leisure

Definition
Dret dels treballadors a gaudir d'una limitació raonable de la jornada laboral i de vacances periòdiques retribuïdes.

Note

 • El dret al descans i al lleure és un dret econòmic i un dret social.
dret al desenvolupament dret al desenvolupament

 • ca  dret al desenvolupament, n m
 • es  derecho al desarrollo
 • fr  droit au développement
 • en  right to development

Definition
Dret de les persones a participar en el desenvolupament econòmic, social, cultural i polític, a contribuir-hi i a beneficiar-se'n.

Note

 • 1. El dret al desenvolupament comporta poder exercir els drets fonamentals i les llibertats fonamentals.
 • 2. El dret al desenvolupament és un dret col·lectiu.