Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentation
permís per lactància permís per lactància

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  permís per lactància, n m
 • es  permiso por lactancia

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definition
Permís concedit a una treballadora durant una part de la jornada laboral perquè pugui alletar el seu fill.

Note

 • Generalment el permís per lactància es concedeix durant els primers nou mesos de vida d'un fill, si bé es pot compactar o fraccionar en dues parts, i s'augmenta de manera proporcional al nombre de fills en el cas d'un part, adopció o acolliment múltiple.
permís per maternitat permís per maternitat

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  permís per maternitat, n m
 • es  permiso de maternidad
 • fr  congé de maternité
 • en  maternity leave

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definition
Període de suspensió de contracte o suspensió de la prestació de l'atur que comporta una prestació de la seguretat social al qual té dret un empleat o un aturat amb motiu del naixement, l'adopció o l'acolliment d'un fill.

Note

 • 1. El permís per maternitat dura setze setmanes consecutives i és ampliable en el cas de part o adopció múltiple.
 • 2. En el cas de filiació biològica, el permís per maternitat pot començar abans o immediatament després del part, i les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare que ha engendrat el fill; en endavant, pot ser compartit simultàniament o successivament per tots dos progenitors. En el cas d'adopció o acolliment d'un fill, el permís per maternitat pot ser compartit per tots dos progenitors i es gaudeix a partir de la data de la sentència judicial o la resolució administrativa corresponent.
permís per naixement permís per naixement

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  permís per naixement, n m
 • es  permiso por nacimiento
 • fr  congé de naissance

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definition
Permís concedit a un progenitor que no gaudeix del permís per maternitat amb motiu del naixement del seu fill.
permís per paternitat permís per paternitat

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  permís per paternitat, n m
 • es  permiso de paternidad
 • fr  congé de paternité
 • en  paternity leave

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definition
Període de suspensió de contracte o suspensió de la prestació de l'atur que comporta una prestació de la seguretat social al qual té dret un empleat o un aturat que no compleix les primeres sis setmanes d'un permís per maternitat, amb motiu del naixement d'un fill després del permís per naixement o bé amb motiu de l'adopció o l'acolliment d'un fill.

Note

 • El permís per paternitat és compatible amb el permís per maternitat.
permís per trasllat de domicili permís per trasllat de domicili

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  permís per trasllat de domicili, n m
 • es  permiso por traslado de domicilio

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definition
Permís concedit a un treballador perquè pugui fer el seu canvi de domicili habitual.
permís prenatal permís prenatal

Organització del treball i condicions > Jornada

 • ca  permís prenatal, n m
 • es  permiso prenatal

Organització del treball i condicions > Jornada

Definition
Permís concedit a una treballadora en cas d'embaràs perquè pugui assistir a exàmens prenatals o activitats de preparació per al part, o a un treballador o una treballadora en cas d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu perquè dugui a terme els tràmits necessaris previs.
permuta de treballadors permuta de treballadors

Gestió de recursos humans > Mobilitat de personal

 • ca  permuta de treballadors, n f
 • es  permuta de trabajadores
 • fr  permutation
 • en  exchange of duties
 • en  permutation

Gestió de recursos humans > Mobilitat de personal

Definition
Intercanvi del lloc de treball entre dos treballadors que pertanyen a la mateixa categoria professional i que ocupen llocs de treball anàlegs.
persona física persona física

Conceptes generals

 • ca  persona física, n f
 • es  persona física
 • fr  personne physique
 • en  individual

Conceptes generals

Definition
Ésser humà, reconegut com a subjecte de drets i obligacions.
persona jurídica persona jurídica

Conceptes generals

 • ca  persona jurídica, n f
 • es  persona jurídica
 • fr  personne morale
 • en  legal entity

Conceptes generals

Definition
Entitat formada per un conjunt de persones o de béns, reconeguda com a subjecte de drets i obligacions, que es constitueix per a la consecució d'un fi permanent.
 • ca  personal, n m
 • es  personal
 • fr  personnel
 • en  employees
 • en  personnel

Agents

Definition
Conjunt de persones que treballen en una empresa.