Reforma de la negociació col·lectiva

negociació col.lectiva

Ara que és notícia la reforma de la negociació col·lectiva i es posen sobre la taula tot un seguit de condicions i mesures que afecten treballadors i empreses, termes com ara conveni col·lectiu d’empresa, conveni col·lectiu sectorial, comissió paritària, mobilitat funcional, conciliació o hora extra ens seran ben habituals.

Per a la consulta de la terminologia d’aquest àmbit, el TERMCAT ofereix en línia el Diccionari de la negociació col·lectiva, que conté uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions col·lectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral.

A banda de les denominacions i la definició en català, el diccionari ofereix les equivalències en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de la negociació col·lectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000, i que està previst que s’actualitzi al llarg d’aquest any.