Taula i mesa

Forjat del Parlament

En el llenguatge jurídic cal distingir entre els termes mesa i taula, ja que cadascun té un significat propi.

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix mesa, dins el camp semàntic del dret administratiu, d’aquesta manera:

 

mesa

f. [LC] [AD] En una assemblea o corporació, conjunt de les persones que la dirigeixen.

 

D’acord amb aquesta definició, cal emprar mesa per a referir-se a un òrgan executiu o de govern, i taula per a un òrgan de treball, com una comissió o un grup. Així, és adequat referir-se a la Mesa del Parlament i les meses de les comissions parlamentàries.

La mateixa entrada del DIEC2 recull el terme compost mesa de contractació com una accepció especialitzada de l’anterior:

 

4 f. [AD] mesa de contractació Organisme que, en les adjudicacions de determinats contractes administratius, decideix sobre les diferents opcions.

 

En aquest mateix sentit, es pot parlar de mesa electoral.

Per a qualsevol altre sentit, el terme que s’ha d’emprar és taula. Així, per exemple, cal dir taula rodonataula de canvitaula de negociaciótaula sectorial o taula territorial.

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya