Back to top

Terminologia notarial

Presentación
  • ca  règim de béns, n m
  • es  régimen de bienes

Definición
Conjunt de normes que regeixen les relacions patrimonials entre els esposos.

Nota

  • Llevat de pacte en capítols matrimonials, a Catalunya i les Illes Balears regeix supletòriament el règim de separació de béns. La constància del règim de béns a les escriptures és imprescindible per a la qualificació dels efectes dels contractes en què són part persones casades.