Back to top

Terminologia dels drets humans

Presentació
 • ca  dret de reunió, n m
 • ca  llibertat de reunió, n f sin. compl.
 • es  derecho de reunión
 • es  libertad de reunión
 • fr  droit de réunion
 • fr  liberté de réunion
 • en  freedom of assembly
 • en  right of assembly

Definició
Dret de les persones a trobar-se en un mateix lloc de comú acord per assistir a un esdeveniment, discutir temes d'interès comú o conversar.

Nota

 • 1. El dret de reunió pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat nacional, la seguretat pública o l'ordre públic, la salut o la moral públiques, o els drets i les llibertats dels altres.
 • 2. El dret de reunió és un dret polític.
dret de sindicació dret de sindicació

 • ca  llibertat sindical, n f
 • ca  dret d'associació sindical, n m sin. compl.
 • ca  dret de sindicació, n m sin. compl.
 • es  derecho a la asociación sindical
 • es  derecho de asociación sindical
 • es  derecho de sindicación
 • es  libertad sindical
 • fr  droit de syndicalisation
 • fr  liberté syndicale
 • en  right to unionisation
 • en  trade union rights

Definició
Llibertat fonamental dels treballadors de fundar, suspendre o dissoldre sindicats per procediments democràtics, d'afiliar-s'hi, d'escollir-ne lliurement els representants i d'exercir l'activitat sindical.

Nota

 • La llibertat sindical és un dret social.
dret de sufragi actiu dret de sufragi actiu

 • ca  dret a vot, n m
 • ca  dret de vot, n m
 • ca  dret de sufragi actiu, n m sin. compl.
 • es  derecho a voto
 • es  derecho al voto
 • es  derecho de sufragio activo
 • es  derecho de voto
 • fr  droit de vote
 • en  right to vote
 • en  voting right

Definició
Dret de les persones a prendre part en processos públics de presa de decisions, especialment eleccions, i a manifestar-hi la seva voluntat mitjançant un vot.

Nota

 • El dret a vot és un dret polític.
dret de sufragi passiu dret de sufragi passiu

 • ca  dret de sufragi passiu, n m
 • ca  dret d'elegibilitat, n m sin. compl.
 • es  derecho de elegibilidad
 • es  derecho de sufragio pasivo
 • fr  droit d'éligibilité
 • en  right of eligibility

Definició
Dret de les persones a concórrer com a candidats en els processos de presa de decisions públiques, especialment les eleccions polítiques.

Nota

 • El dret de sufragi passiu és un dret polític.
 • ca  dret de vaga, n m
 • es  derecho de huelga
 • fr  droit de grève
 • en  right to strike

Definició
Dret dels treballadors a convocar i a seguir una vaga per defensar els seus interessos.

Nota

 • El dret de vaga és un dret social.
 • ca  dret a vot, n m
 • ca  dret de vot, n m
 • ca  dret de sufragi actiu, n m sin. compl.
 • es  derecho a voto
 • es  derecho al voto
 • es  derecho de sufragio activo
 • es  derecho de voto
 • fr  droit de vote
 • en  right to vote
 • en  voting right

Definició
Dret de les persones a prendre part en processos públics de presa de decisions, especialment eleccions, i a manifestar-hi la seva voluntat mitjançant un vot.

Nota

 • El dret a vot és un dret polític.
 • ca  dret de l'infant, n m
 • ca  dret de la infància, n m
 • ca  dret dels infants, n m
 • es  derecho del niño
 • fr  droit de l'enfant
 • en  children's right
 • en  right of the child

Definició
Dret pertanyent als drets de l'infant.
 • ca  dret econòmic, n m
 • es  derecho económico
 • fr  droit économique
 • en  economic right

Definició
Dret pertanyent als drets econòmics.
 • ca  dret fonamental, n m
 • ca  dret humà fonamental, n m
 • es  derecho fundamental
 • es  derecho fundamental del hombre
 • fr  droit fondamental
 • fr  droit fondamental de l'homme
 • en  fundamental human right
 • en  fundamental right

Definició
Dret pertanyent als drets fonamentals.
 • ca  dret humà, n m
 • ca  dret de l'home, n m sin. compl.
 • es  derecho del hombre
 • es  derecho humano
 • fr  droit de l'homme
 • fr  droit humain
 • en  human right

Definició
Dret pertanyent als drets humans.