Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
clàusula de salvaguarda clàusula de salvaguarda

Conceptes generals

 • ca  clàusula de salvaguarda, n f
 • es  cláusula de salvaguarda
 • fr  clause de sauvegarde

Conceptes generals

Definició
Clàusula de revisió salarial que garanteix el poder adquisitiu dels treballadors en el cas d'una desviació de l'índex de preus de consum per sobre de les previsions oficials.
clàusula no pecuniària clàusula no pecuniària

Conceptes generals

 • ca  clàusula no pecuniària, n f
 • ca  clàusula no salarial, n f sin. compl.
 • es  cláusula no pecuniaria
 • es  cláusula no salarial
 • fr  clause non pécuniaire
 • fr  clause non salariale
 • en  non-monetary clause

Conceptes generals

Definició
Clàusula d'un conveni col·lectiu referent al conjunt de condicions de treball del treballador, excloent-ne la remuneració.
clàusula no salarial clàusula no salarial

Conceptes generals

 • ca  clàusula no pecuniària, n f
 • ca  clàusula no salarial, n f sin. compl.
 • es  cláusula no pecuniaria
 • es  cláusula no salarial
 • fr  clause non pécuniaire
 • fr  clause non salariale
 • en  non-monetary clause

Conceptes generals

Definició
Clàusula d'un conveni col·lectiu referent al conjunt de condicions de treball del treballador, excloent-ne la remuneració.
clàusula normativa clàusula normativa

Conceptes generals

 • ca  clàusula normativa, n f
 • es  cláusula normativa
 • fr  clause normative
 • en  substantive clause

Conceptes generals

Definició
Clàusula erga omnes que estableix els drets i les obligacions dels empresaris i els treballadors afectats per un conveni col·lectiu.

Nota

 • Són clàusules normatives les clàusules sobre condicions de treball, sobre drets col·lectius, sobre l'abast i l'estructura de la negociació col·lectiva, sobre l'eficàcia de convenis, les clàusules assistencials i les clàusules creadores d'òrgans destinats a facilitar l'acompliment del conveni col·lectiu.
clàusula obligant clàusula obligant

Conceptes generals

 • ca  clàusula obligant, n f
 • es  cláusula obligacional
 • en  obligational clause

Conceptes generals

Definició
Clàusula que estableix compromisos recíprocs per a les parts que signen un conveni col·lectiu.

Nota

 • És un exemple de clàusula obligant una clàusula que afecta el deure de pau.
clàusula pecuniària clàusula pecuniària

Conceptes generals

 • ca  clàusula pecuniària, n f
 • ca  clàusula salarial, n f sin. compl.
 • es  cláusula pecuniaria
 • es  cláusula salarial
 • fr  clause pécuniaire
 • fr  clause salariale
 • en  monetary clause

Conceptes generals

Definició
Clàusula d'un conveni col·lectiu referent a la remuneració d'un treballador.
clàusula resolutòria clàusula resolutòria

Conceptes generals

 • ca  clàusula resolutòria, n f
 • es  cláusula resolutoria
 • fr  clause résolutoire

Conceptes generals

Definició
Clàusula per la qual es pot resoldre un conveni col·lectiu en el cas que una de les parts no compleixi les condicions pactades.
clàusula salarial clàusula salarial

Conceptes generals

 • ca  clàusula pecuniària, n f
 • ca  clàusula salarial, n f sin. compl.
 • es  cláusula pecuniaria
 • es  cláusula salarial
 • fr  clause pécuniaire
 • fr  clause salariale
 • en  monetary clause

Conceptes generals

Definició
Clàusula d'un conveni col·lectiu referent a la remuneració d'un treballador.
clima laboral clima laboral

Gestió de recursos humans >

 • ca  clima laboral, n m
 • ca  clima organitzatiu, n m sin. compl.
 • es  clima laboral
 • es  clima organizacional
 • es  clima organizativo
 • fr  climat de travail
 • fr  climat organisationnel
 • en  organisational climate

Gestió de recursos humans >

Definició
Conjunt de característiques sociolaborals i ambientals d'una organització, que són generades per les emocions dels seus membres i influeixen en la seva actitud i conducta.
clima organitzatiu clima organitzatiu

Gestió de recursos humans >

 • ca  clima laboral, n m
 • ca  clima organitzatiu, n m sin. compl.
 • es  clima laboral
 • es  clima organizacional
 • es  clima organizativo
 • fr  climat de travail
 • fr  climat organisationnel
 • en  organisational climate

Gestió de recursos humans >

Definició
Conjunt de característiques sociolaborals i ambientals d'una organització, que són generades per les emocions dels seus membres i influeixen en la seva actitud i conducta.