Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
compensació compensació

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  compensació, n f
 • es  compensación
 • fr  compensation
 • en  compensation

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Contraprestació que un treballador percep a canvi del seu treball.

Nota

 • La compensació comprèn els conceptes retributius i tot allò que promou la satisfacció del treballador pel que fa a la formació, el desenvolupament personal i professional o el prestigi.
competència competència

Conceptes generals

 • ca  competència, n f
 • es  competencia
 • fr  compétence
 • en  jurisdiction

Conceptes generals

Definició
Facultat d'una autoritat per entendre en un afer amb preferència a qualsevol altra autoritat.
competència competència

Gestió de recursos humans > Avaluació de personal

 • ca  competència, n f
 • es  competencia
 • fr  compétence
 • en  competence

Gestió de recursos humans > Avaluació de personal

Definició
Conjunt de capacitats, comportaments i coneixements amb què s'acompleix una activitat laboral determinada.
competència deslleial competència deslleial

Conceptes generals

 • ca  competència deslleial, n f
 • ca  concurrència deslleial, n f
 • es  competencia desleal
 • es  concurrencia desleal
 • fr  concurrence déloyale
 • en  disloyal competition

Conceptes generals

Definició
Activitat d'un treballador consistent a dur a terme tasques laborals de la mateixa naturalesa o branca de producció que les que duu a terme en virtut d'un contracte de treball, sense el consentiment de la direcció, la qual ocasiona a l'organització un perjudici efectiu o potencial.
competitivitat competitivitat

Conceptes generals

 • ca  competitivitat, n f
 • es  competitividad
 • fr  compétitivité
 • en  competitiveness

Conceptes generals

Definició
Capacitat d'una organització o una persona per a produir i vendre productes o prestar serveis que puguin competir amb èxit en el mercat.

Nota

 • Per regla general, la competitivitat s'assoleix amb la combinació d'un grau de satisfacció màxim i un preu mínim mitjançant la reducció dels costos de producció.
complement complement

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  complement salarial, n m
 • ca  complement, n m sin. compl.
 • ca  plus, n m sin. compl.
 • es  complemento
 • es  complemento salarial
 • es  plus
 • es  plus salarial
 • fr  complément
 • fr  complément de salaire
 • fr  prime
 • en  bonus
 • en  premium

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Concepte retributiu que s'afegeix al salari base i que es fixa segons les condicions personals del treballador, el treball acomplert o la situació i els resultats de l'organització.
complement ad personam complement ad personam

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  complement ad personam, n m
 • ca  complement personal, n m
 • es  complemento ad personam
 • es  complemento personal
 • fr  salaire au mérite
 • en  merit pay
 • en  merit wage

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Complement salarial assignat a un treballador amb caràcter individual i a títol estrictament personal, generalment per respectar-li drets adquirits.
complement d'antiguitat complement d'antiguitat

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  complement d'antiguitat, n m
 • es  complemento de antigüedad
 • fr  prime d'ancienneté
 • en  seniority bonus

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Complement salarial assignat a un treballador segons la seva antiguitat reconeguda.
complement d'assistència i puntualitat complement d'assistència i puntualitat

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  complement d'assistència i puntualitat, n m
 • es  complemento de asistencia y puntualidad

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Complement salarial assignat a un treballador que ha assistit puntualment al lloc de treball i ha complert el seu horari de treball, consistent generalment en un incentiu d'assistència i un de compliment d'horari per dia treballat.

Nota

 • El complement d'assistència i puntualitat s'aplica sense perjudici de la penalització de les possibles faltes en forma de descomptes i sancions, d'acord amb el règim disciplinari del conveni corresponent.
complement de dedicació exclusiva complement de dedicació exclusiva

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  complement de dedicació exclusiva, n m
 • es  complemento de dedicación exclusiva

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Complement salarial assignat a un treballador per la seva dedicació plena.