Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
ETT ETT

Gestió de recursos humans > Selecció de personal i contractació

 • ca  empresa de treball temporal, n f
 • ca  ETT, n f sigla
 • es  empresa de trabajo temporal
 • es  ETT sigla
 • fr  agence d'intérim
 • fr  entreprise de travail intérimaire
 • fr  entreprise de travail temporaire
 • en  casual labour agency
 • en  temporary collocation agency
 • en  temporary employment agency
 • en  temporary personnel agency

Gestió de recursos humans > Selecció de personal i contractació

Definició
Empresa l'activitat de la qual, realitzada per persones físiques o jurídiques, consisteix a contractar treballadors per posar-los a disposició d'empreses usuàries, en què treballen temporalment.
eventual eventual

Gestió de recursos humans > Selecció de personal i contractació

 • ca  treballador eventual | treballadora eventual, n m, f
 • ca  eventual, n m, f sin. compl.
 • es  eventual
 • es  trabajador eventual | trabajadora eventual
 • fr  occasionnel | occasionnelle
 • fr  salarié occasionnel | salariée occasionnelle
 • en  casual employee
 • en  casual worker

Gestió de recursos humans > Selecció de personal i contractació

Definició
Treballador contractat temporalment per a atendre exigències circumstancials del mercat, una acumulació de tasques o un excés de comandes.
excedència excedència

Gestió de recursos humans > Suspensió de la relació laboral

 • ca  excedència, n f
 • es  excedencia
 • fr  congé non payé
 • fr  congé sans salaire
 • fr  congé sans traitement
 • en  authorized absence without pay
 • en  leave of absence without pay
 • en  leave without pay

Gestió de recursos humans > Suspensió de la relació laboral

Definició
Situació laboral d'un treballador que cessa temporalment, de manera voluntària o forçosa, en la prestació de serveis sense tenir dret a percebre el salari.

Nota

 • L'excedència comporta la suspensió de la relació laboral.
excedència forçosa excedència forçosa

Gestió de recursos humans > Suspensió de la relació laboral

 • ca  excedència forçosa, n f
 • es  excedencia forzosa
 • fr  mise en disponibilité
 • en  layoff
 • en  non-operational status

Gestió de recursos humans > Suspensió de la relació laboral

Definició
Excedència decretada per un empresari, sense perjudici d'haver-hi petició del treballador afectat, que li dona dret a conservar el lloc de treball i fer computar el temps d'excedència com a antiguitat.
excedència per cura d'un fill excedència per cura d'un fill

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  excedència per cura d'un fill, n f
 • es  excedencia por cuidado de un hijo

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definició
Excedència voluntària d'un empleat públic perquè tingui cura del seu fill, a comptar de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.
excedència per manteniment de la convivència excedència per manteniment de la convivència

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

 • ca  excedència per manteniment de la convivència, n f
 • es  excedencia por mantenimiento de la convivencia

Organització del treball i condicions > Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Definició
Excedència voluntària concedida a un treballador que conviu amb una persona que ha de traslladar la seva residència a un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

Nota

 • L'excedència per manteniment de la convivència pot durar entre dos i quinze anys i no compta per al reconeixement dels triennis o de la consolidació del grau personal.
excedència voluntària excedència voluntària

Gestió de recursos humans > Suspensió de la relació laboral

 • ca  excedència voluntària, n f
 • es  excedencia voluntaria
 • fr  congé de convenance personnelle
 • fr  inactivité volontaire
 • en  leave on personal grounds
 • en  voluntary severance

Gestió de recursos humans > Suspensió de la relació laboral

Definició
Excedència per voluntat d'un treballador, sense que hagi d'al·legar-ne la causa, el qual solament conserva un dret preferent de reincorporació a les places vacants de la mateixa categoria o similar i no té dret que el temps d'excedència computi com a antiguitat.
exclusió social exclusió social

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Inserció de persones amb necessitats especials

 • ca  exclusió social, n f
 • es  exclusión social
 • fr  exclusion sociale
 • en  social exclusion

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Inserció de persones amb necessitats especials

Definició
Situació resultant de l'acció exercida per una societat que rebutja una persona o un grup per la seva situació de dependència física, mental o econòmica, amb la desigualtat subsegüent en l'accés als recursos necessaris per a una bona qualitat de vida.
expedient de regulació d'ocupació expedient de regulació d'ocupació

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  expedient de regulació d'ocupació, n m
 • ca  ERO, n m sigla
 • es  expediente de regulación de empleo
 • es  ERE sigla
 • en  labour force adjustment plan
 • en  redundancy procedure

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definició
Procediment administratiu mitjançant el qual una empresa duu a terme una regulació d'ocupació.
expedient disciplinari expedient disciplinari

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  expedient disciplinari, n m
 • es  expediente disciplinario
 • fr  enquête disciplinaire
 • en  disciplinary proceedings

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Conjunt d'actuacions administratives dutes a terme per una autoritat competent per a determinar si els fets imputats a un treballador constitueixen una falta disciplinària tipificada i, si escau, imposar la sanció corresponent.