Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
informe de sostenibilitat informe de sostenibilitat

Responsabiltat social corporativa

 • ca  informe de sostenibilitat, n m
 • ca  memòria de sostenibilitat, n f
 • es  informe de sostenibilidad
 • es  memoria de sostenibilidad

Responsabiltat social corporativa

Definició
Informe sobre la posició corporativa i les activitats de responsabilitat social corporativa, ofert públicament per una empresa a les parts interessades internes i externes.
infracció infracció

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  infracció, n f
 • es  infracción
 • fr  infraction
 • en  infraction
 • en  offence [GB]
 • en  offense [US]

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Violació d'una llei o d'un reglament, la qual pot comportar una sanció.
infracció greu infracció greu

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  infracció greu, n f
 • es  infracción grave

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Infracció tipificada com a greu en una disposició legal.

Nota

 • Per exemple, en l'àmbit de la seguretat industrial, són infraccions greus les infraccions comeses per qui fabrica, importa, comercialitza, transporta, instal·la o utilitza productes industrials, aparells o elements inclosos en l'àmbit d'aplicació sense complir la normativa aplicable; per qui incompleix les condicions tècniques requerides pels reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable, o per qui omet la contractació dels serveis de manteniment i d'inspecció periòdica quan ho exigeixen els reglaments tècnics de seguretat aplicables.
infracció laboral infracció laboral

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  infracció laboral, n f
 • es  infracción laboral
 • en  labour offence

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Infracció que comet un empresari, per acció o per omissió, quan incompleix les normes legals, les reglamentàries i les clàusules normatives dels convenis col·lectius en matèria laboral tipificades i sancionades en la llei.
infracció lleu infracció lleu

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  infracció lleu, n f
 • es  infracción leve

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Infracció tipificada com a lleu en una disposició legal.

Nota

 • Per exemple, en l'àmbit de la seguretat industrial, són infraccions lleus les infraccions comeses per qui ha incomplert les obligacions formals establertes per la normativa aplicable quan això no comporta un perill o un dany greu per a les persones, els béns o el medi ambient, o no col·labora amb l'autoritat corresponent dins el termini establert, si la normativa aplicable ho exigeix i aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt greu.
infracció molt greu infracció molt greu

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  infracció molt greu, n f
 • es  infracción muy grave

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Infracció tipificada com a molt greu en una disposició legal.

Nota

 • Per exemple, en l'àmbit de la seguretat industrial, són infraccions molt greus les infraccions comeses per qui expedeix de manera dolosa certificats o documents; obstrueix l'activitat inspectora de l'autoritat corresponent amb aplicació de violència; provoca un dany molt greu; provoca un perill imminent per a les persones, els béns o el medi ambient, o redueix greument la qualitat dels serveis d'inspecció, o bé les infraccions que s'esdevenen de manera reiterada o prolongada.
ingrés ingrés

Gestió de recursos humans > Selecció de personal i contractació

 • ca  incorporació, n f
 • ca  ingrés, n m sin. compl.
 • es  incorporación
 • es  ingreso
 • fr  entrée en fonction
 • fr  entrée en service

Gestió de recursos humans > Selecció de personal i contractació

Definició
Fet d'entrar a formar part d'una empresa per a treballar-hi.
inhabilitació inhabilitació

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  inhabilitació, n f
 • es  inhabilitación
 • fr  interdiction d'emploi
 • fr  interdiction de l'exercice de la profession
 • en  disqualification
 • en  professional disqualification

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Sanció consistent a incapacitar una persona per a exercir una professió o un càrrec o per a ocupar un lloc de treball.

Nota

 • Generalment la inhabilitació s'aplica a càrrecs i funcionaris públics.
inserció laboral inserció laboral

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Inserció de persones amb necessitats especials

 • ca  inserció laboral, n f
 • es  inserción laboral
 • fr  insertion professionnelle
 • en  labour market insertion
 • en  occupational integration

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Inserció de persones amb necessitats especials

Definició
Procés d'incorporació i adaptació d'una persona al mercat laboral.
inserció social inserció social

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Inserció de persones amb necessitats especials

 • ca  inserció social, n f
 • es  inserción social

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Inserció de persones amb necessitats especials

Definició
Procés que mena una persona a trobar un lloc reconegut dins un sistema social.