Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
recol·locació recol·locació

Gestió de recursos humans > Mobilitat de personal

 • ca  recol·locació, n f
 • es  recolocación
 • fr  replacement
 • en  outplacement

Gestió de recursos humans > Mobilitat de personal

Definició
Canvi de lloc de treball d'un treballador que altrament aniria a l'atur, el qual es produeix dins una organització amb l'objectiu d'evitar l'amortització de llocs de treball, o d'una organització a una altra generalment amb extinció del contracte de treball.
reconeixement sistemàtic reconeixement sistemàtic

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

 • ca  reconeixement sistemàtic, n m
 • ca  revisió mèdica, n f
 • es  chequeo
 • es  reconocimiento médico
 • es  revisión médica
 • fr  bilan de santé
 • fr  examen de santé
 • fr  examen médical
 • en  checkup
 • en  medical examination

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

Definició
Exploració general d'una persona aparentment sana o sense símptomes d'una malaltia precisa per a verificar-ne l'estat de salut o detectar una malaltia incipient.
reconversió reconversió

Gestió de recursos humans > Mobilitat de personal

 • ca  reconversió, n f
 • es  reconversión
 • fr  reclassement
 • en  reclassification
 • en  relocation

Gestió de recursos humans > Mobilitat de personal

Definició
Adaptació d'un treballador als canvis de l'organització del treball, sobretot quan la seva ocupació anterior ha estat suprimida, modificada en profunditat o reclassificada o bé quan el treballador ha deixat de ser apte per a exercir-la.
reconversió reconversió

Mercat laboral

 • ca  reconversió, n f
 • es  reconversión
 • fr  reconversion
 • en  reconversion

Mercat laboral

Definició
Adaptació de l'organització productiva d'una empresa o l'estructura productiva d'un sector al seu entorn actual, especialment a una nova tecnologia o un context social nou, amb l'objectiu de millorar o consolidar la productivitat i la competitivitat.
recursos econòmics recursos econòmics

Organització del treball i condicions

 • ca  recursos econòmics, n m pl
 • es  recursos económicos
 • en  economic resources

Organització del treball i condicions

Definició
Conjunt de factors de producció, productes acabats o recursos naturals amb què compta una organització, els quals poden ser utilitzats en activitats econòmiques diverses o en la satisfacció directa de necessitats humanes.
recursos humans recursos humans

Gestió de recursos humans >

 • ca  recursos humans, n m pl
 • es  recursos humanos
 • fr  ressources humaines
 • en  human resources

Gestió de recursos humans >

Definició
Conjunt de persones que treballen en una organització i que hi aporten el seu treball físic o intel·lectual.
redimensionament redimensionament

Organització del treball i condicions

 • ca  redimensionament, n m
 • ca  reducció de la dimensió empresarial, n f sin. compl.
 • es  redimensionamiento
 • fr  rationalisation des effectifs
 • fr  redimensionnement
 • en  downsizing

Organització del treball i condicions

Definició
Reestructuració de la producció d'una organització per raons econòmiques o financeres que inclou una reducció del personal, i sovint també la capacitat productiva, amb l'objectiu d'assolir una organització més eficient.
reducció de jornada reducció de jornada

Organització del treball i condicions > Jornada

 • ca  reducció de jornada, n f
 • es  reducción de jornada
 • fr  réduction de la durée du travail
 • en  reduction of working hours

Organització del treball i condicions > Jornada

Definició
Reducció del nombre d'hores de la jornada ordinària a què un treballador té dret en circumstàncies determinades, la qual solament li permet de percebre la retribució corresponent a les hores de treball efectives.
reducció de la dimensió empresarial reducció de la dimensió empresarial

Organització del treball i condicions

 • ca  redimensionament, n m
 • ca  reducció de la dimensió empresarial, n f sin. compl.
 • es  redimensionamiento
 • fr  rationalisation des effectifs
 • fr  redimensionnement
 • en  downsizing

Organització del treball i condicions

Definició
Reestructuració de la producció d'una organització per raons econòmiques o financeres que inclou una reducció del personal, i sovint també la capacitat productiva, amb l'objectiu d'assolir una organització més eficient.
reducció de plantilla reducció de plantilla

Organització del treball i condicions

 • ca  reducció de plantilla, n f
 • es  reducción de plantilla
 • fr  compression du personnel
 • fr  réduction des effectifs
 • fr  réduction du personnel
 • en  staff reduction

Organització del treball i condicions

Definició
Disminució del nombre de treballadors d'una empresa, generalment per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major.