Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
reducció natural de plantilla reducció natural de plantilla

Organització del treball i condicions

 • ca  reducció natural de plantilla, n f
 • es  reducción natural de plantilla
 • es  reducción normal de plantilla
 • fr  réduction normale du personnel
 • en  natural redundancy

Organització del treball i condicions

Definició
Reducció de la plantilla d'una empresa a conseqüència de l'extinció de contractes, de jubilacions, de defuncions o d'invalideses.
reestructuració de plantilla reestructuració de plantilla

Organització del treball i condicions

 • ca  reestructuració de plantilla, n f
 • ca  ajustament de plantilla, n m sin. compl.
 • es  ajuste de plantilla
 • es  reestructuración de plantilla
 • fr  remaniement du personnel
 • en  staff rearrangement

Organització del treball i condicions

Definició
Reestructuració de la totalitat o d'una part dels treballadors d'una empresa a causa de l'adequació de l'empresa a un context tècnic, econòmic, organitzatiu o productiu nou o per causa de força major.

Nota

 • La reestructuració de plantilla es duu a terme generalment mitjançant el canvi de funcions o de destinació dels treballadors.
reforç reforç

Organització del treball i condicions > Jornada

 • ca  reforç, n m
 • es  refuerzo

Organització del treball i condicions > Jornada

Definició
Servei especial que un treballador presta fora de la jornada laboral i fora del centre de treball consistent a restar a disposició d'una empresa i a estar preparat per anar amb la màxima rapidesa al centre de treball o a un altre lloc assenyalat per l'empresa.
règim d'incompatibilitats règim d'incompatibilitats

Gestió de recursos humans >

 • ca  règim d'incompatibilitats, n m
 • es  régimen de incompatibilidades

Gestió de recursos humans >

Definició
Conjunt de normes establertes en les disposicions legals, en les disposicions reglamentàries i en els convenis col·lectius, que regulen quins llocs de treball o càrrecs exclou l'exercici d'una feina determinada per un treballador.
règim de la seguretat social règim de la seguretat social

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  règim de la seguretat social, n m
 • es  régimen de la seguridad social
 • fr  régime de sécurité sociale
 • en  social security scheme

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Manera d'estar organitzada la seguretat social, amb diversos camps d'aplicació i prestacions diferents segons el tipus de feina.

Nota

 • A l'Estat espanyol hi ha un règim general de la seguretat social, que inclou els treballadors per compte d'altri o assimilats, més grans de 16 anys, independentment de la modalitat de contractació; i diversos règims especials de la seguretat social, que inclouen activitats professionals amb condicions de temps i lloc peculiars o amb processos productius singulars.
règim disciplinari règim disciplinari

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  règim disciplinari, n m
 • es  régimen disciplinario
 • fr  discipline
 • fr  régime disciplinaire
 • en  disciplinary measures
 • en  discipline

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Conjunt de normes establertes en les disposicions legals, en les disposicions reglamentàries i en els convenis col·lectius, que regulen les infraccions i sancions dels treballadors i dels empresaris en matèria laboral.
règim professional dels treballadors autònoms econòmicament dependents règim professional dels treballadors autònoms econòmicament dependents

Conceptes generals

 • ca  règim professional dels treballadors autònoms econòmicament dependents, n m
 • es  régimen profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes

Conceptes generals

Definició
Conjunt de normes establertes en les disposicions legals, en les disposicions reglamentàries i en els convenis col·lectius, que regulen la natura civil, mercantil o administrativa de la relació jurídica dels treballadors autònoms i les persones que els contracta.
règim retributiu règim retributiu

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  règim retributiu, n m
 • es  régimen retributivo

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Conjunt de disposicions que estructuren la remuneració d'un treballador o un grup de treballadors, la qual comprèn les retribucions bàsiques, les retribucions complementàries i les retribucions extrasalarials.
registre de convenis registre de convenis

Conceptes generals

 • ca  registre de convenis, n m
 • es  registro de convenios

Conceptes generals

Definició
Registre gestionat per l'autoritat laboral competent en el qual s'inscriuen els convenis col·lectius signats dins d'un àmbit territorial determinat i d'altres actuacions derivades de la negociació d'aquests acords col·lectius.
reglament tècnic reglament tècnic

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

 • ca  reglament tècnic, n m
 • es  reglamento técnico
 • fr  règlement technique
 • en  technical regulation

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

Definició
Conjunt d'especificacions tècniques referents a les activitats econòmiques, les instal·lacions industrials i els productes industrials, establertes amb caràcter obligatori per una disposició normativa.