Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
resolució de contracte resolució de contracte

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  rescissió de contracte, n f
 • ca  resolució de contracte, n f sin. compl.
 • es  rescisión de contrato
 • es  resolución de contrato
 • fr  rescision de contrat
 • fr  résiliation de contrat
 • en  termination of contract

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definició
Acció de deixar sense efecte un contracte de treball.
responsabilitat social responsabilitat social

Responsabiltat social corporativa

 • ca  responsabilitat social, n f
 • es  responsabilidad social
 • fr  responsabilité sociale
 • en  social responsibility

Responsabiltat social corporativa

Definició
Responsabilitat, acceptada o no, que té una empresa envers l'entorn i la societat en què desenvolupa la seva activitat.
responsabilitat social corporativa responsabilitat social corporativa

Responsabiltat social corporativa

 • ca  responsabilitat social corporativa, n f
 • ca  responsabilitat social empresarial, n f sin. compl.
 • ca  RSE, n f sigla
 • es  responsabilidad social corporativa
 • es  responsabilidad social empresarial
 • es  RSE sigla
 • fr  responsabilité sociale de l'entreprise
 • fr  RSE sigla
 • en  corporate social responsibility
 • en  CSR sigla

Responsabiltat social corporativa

Definició
Responsabilitat social que una empresa assumeix voluntàriament en els camps laboral, econòmic, social i ambiental, sobretot quant a les operacions comercials i les relacions amb les seves parts interessades, de manera que fa compatible l'afany de lucre amb el benefici per a la societat.

Nota

 • La responsabilitat social corporativa té la finalitat principal d'aportar millores a la societat, assolir el desenvolupament sostenible i augmentar el prestigi de l'empresa.
responsabilitat social empresarial responsabilitat social empresarial

Responsabiltat social corporativa

 • ca  responsabilitat social corporativa, n f
 • ca  responsabilitat social empresarial, n f sin. compl.
 • ca  RSE, n f sigla
 • es  responsabilidad social corporativa
 • es  responsabilidad social empresarial
 • es  RSE sigla
 • fr  responsabilité sociale de l'entreprise
 • fr  RSE sigla
 • en  corporate social responsibility
 • en  CSR sigla

Responsabiltat social corporativa

Definició
Responsabilitat social que una empresa assumeix voluntàriament en els camps laboral, econòmic, social i ambiental, sobretot quant a les operacions comercials i les relacions amb les seves parts interessades, de manera que fa compatible l'afany de lucre amb el benefici per a la societat.

Nota

 • La responsabilitat social corporativa té la finalitat principal d'aportar millores a la societat, assolir el desenvolupament sostenible i augmentar el prestigi de l'empresa.
retenció retenció

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  retenció, n f
 • es  retención
 • fr  retenue
 • en  deduction
 • en  withholding

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Deducció que fa l'empresari sobre la retribució bruta d'un treballador, que correspon a una quantitat que s'ha de pagar sobretot en concepte de contribució a la seguretat social, d'IRPF o de cotització sindical.
retribució retribució

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  remuneració, n f
 • ca  retribució, n f
 • es  remuneración
 • es  retribución
 • fr  rémunération
 • fr  rétribution
 • en  remuneration

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Compensació econòmica que un treballador percep per la prestació d'un servei derivat d'una relació contractual.

Nota

 • En el cas d'un empleat, la remuneració inclou fonamentalment el salari base, els complements salarials, les gratificacions extraordinàries i les retribucions extrasalarials.
retribució bàsica retribució bàsica

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  retribució bàsica, n f
 • es  retribución básica

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Retribució consistent en el pagament del salari i, si escau, també dels complements d'antiguitat i de les gratificacions extraordinàries.
retribució complementària retribució complementària

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  retribució complementària, n f
 • es  retribución complementaria

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Retribució consistent en el pagament dels complements salarials escaients, la qual té la finalitat principal d'estimular la dedicació d'un treballador per a assolir els objectius d'una organització.
retribució extrasalarial retribució extrasalarial

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  retribució extrasalarial, n f
 • es  retribución extrasalarial

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Retribució que, en el marc d'una relació de treball o com a conseqüència d'aquesta relació, no té la consideració de salari, perquè no té el caràcter de contraprestació pels serveis prestats.

Nota

 • Per exemple, són retribucions extrasalarials la compensació econòmica d'un treballador per despeses derivades de la seva activitat laboral, les prestacions i indemnitzacions de la seguretat social, una indemnització per trasllat, suspensió de contracte o acomiadament, o una propina.
retroactivitat retroactivitat

Relacions col·lectives

 • ca  retroactivitat, n f
 • es  retroactividad
 • fr  rétroactivité
 • en  retroactive application

Relacions col·lectives

Definició
Qualitat d'un text legal, una decisió o un acord, per la qual aquest és totalment o parcialment aplicable a fets o situacions esdevinguts abans de ser publicat o pres.