Back to top

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentació
salari per temps salari per temps

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  salari per temps, n m
 • es  salario hora
 • es  salario por unidad de tiempo
 • fr  salaire à l'heure
 • fr  salaire au temps
 • fr  salaire horaire
 • en  hourly pay
 • en  hourly wage
 • en  time wage

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Salari calculat únicament segons el temps treballat, independentment de la qualitat o la quantitat de servei realitzat, llevat que en el contracte se n'estipuli un mínim.
salarial salarial

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  salarial, adj
 • es  salarial
 • fr  salarial -ale

Organització del treball i condicions > Retribució

Definició
Relatiu o pertanyent al salari.
salubritat salubritat

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

 • ca  salubritat, n f
 • es  salubridad
 • fr  salubrité
 • en  sanitary conditions

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

Definició
Conjunt de condicions idònies per al manteniment d'un entorn laboral saludable i sense agents nocius.
salut en el treball salut en el treball

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

 • ca  salut en el treball, n f
 • ca  salut laboral, n f
 • es  salud en el trabajo
 • es  salud laboral
 • fr  santé au travail
 • en  occupational health

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

Definició
Estat de benestar físic i psíquic dels treballadors amb relació al seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
salut laboral salut laboral

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

 • ca  salut en el treball, n f
 • ca  salut laboral, n f
 • es  salud en el trabajo
 • es  salud laboral
 • fr  santé au travail
 • en  occupational health

Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral

Definició
Estat de benestar físic i psíquic dels treballadors amb relació al seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
sanció sanció

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

 • ca  sanció, n f
 • es  sanción
 • fr  mesure disciplinaire
 • fr  sanction
 • fr  sanction disciplinaire
 • en  disciplinary penalty
 • en  disciplinary sanction
 • en  sanction

Organització del treball i condicions > Règim disciplinari

Definició
Mesura disciplinària imposada a un treballador o a un empresari que ha comès una falta o una infracció.
secció sindical secció sindical

Relacions col·lectives > Sindicalisme i representació col·lectiva

 • ca  secció sindical, n f
 • es  sección sindical
 • fr  section syndicale
 • en  workplace branch

Relacions col·lectives > Sindicalisme i representació col·lectiva

Definició
Òrgan sindical integrat en l'estructura d'una empresa o un centre de treball que té la representativitat dels seus afiliats davant l'empresari.
secret professional secret professional

Organització del treball i condicions

 • ca  secret professional, n m
 • es  secreto profesional
 • es  sigilo profesional
 • fr  secret professionnel
 • en  professional secrecy

Organització del treball i condicions

Definició
Obligació d'una persona de no divulgar allò que ha conegut per raó de la seva professió o del lloc de treball que ocupa llevat dels casos que estableix la llei.
segona feina segona feina

Organització del treball i condicions

 • ca  segona feina, n f
 • es  segundo empleo
 • fr  emploi secondaire
 • fr  travail secondaire
 • en  second job

Organització del treball i condicions

Definició
Feina que exerceix un treballador pluriocupat, la qual generalment ocupa una part més reduïda de la jornada laboral que la feina principal.
segregació segregació

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Dones i homes

 • ca  segregació, n f
 • es  segregación
 • fr  ségrégation
 • en  segregation

Organització del treball i condicions > Igualtat d'oportunitats > Dones i homes

Definició
Separació de persones o grups de persones d'un entorn per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, ideologia, edat, cultura, religió o opció sexual, que implica discriminació.