Sobre el cercador terminològic

El cercador del portal Terminologia jurídica us permet accedir a més de 24.500 termes jurídics en català procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret impulsat pel TERMCAT.

Aquest cercador s’adreça principalment a especialistes de les diverses branques del dret que tenen la necessitat d’utilitzar aquests termes en contextos comunicatius en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb textos de l’àmbit en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc.

Si no hi trobes el terme que cerques pots consultar-nos-el per mitjà del formulari de contacte. Et respondrem ben aviat des de la secretaria del Comitè.

1. Fonts de referència

Per mitjà del portal Terminologia jurídica podeu accedir a la consulta més de 24.500 fitxes de termes, actualitzades mensualment.

A continuació es donen a conèixer les citacions bibliogràfiques corresponents als productes terminològics que consulta aquest portal i que es poden trobar com a marcatge de procedència en les fitxes.

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret administratiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/169/>

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150/>

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari de dret penal i penitenciari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/>

PARLAMENT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC. Diccionari de locucions i expressions llatines de l'àmbit parlamentari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020.
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/274>

PARLAMENT DE CATALUNYA; CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de l'activitat parlamentària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/289/>

SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2013.
<https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Fitxes que són el resultat d’una recerca duta a terme pel TERMCAT.

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/246/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de les Comunitats Europees [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016.
<http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets de l’infant. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/275/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets humans [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia notarial [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/17/>

UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET; UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. FACULTAT DE DRET; UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEIS LINGÜÍSTICS; UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/231/>

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret romà [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018.  <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/234/>

2. Com funciona la cerca

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per llengua.

La cerca avançada permet escollir entre diversos filtres associats al text de la consulta. D’una banda, per les condicions de coincidència següents: aproximat, és igual a, comença per, conté, acaba en. D’altra banda, també permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes. En el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

La cerca funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i els altres signes gràfics com la dièresi, el guionet, etc.

3. Presentació dels resultats

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

La presentació de les fitxes mostra sempre, en blocs separats, els resultats amb coincidència exacta, els que contenen el segment, i els aproximats. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta. I fent clic a la icona corresponent es pot compartir la fitxa i enllaçar-la.

4. Quina informació contenen les fitxes terminològiques

Les entrades terminològiques recullen sempre una denominació en català, amb la categoria lèxica corresponent i la referència a l’àrea temàtica en què s’emmarca el terme. A més, la majoria de les fitxes també inclouen equivalents corresponents en altres llengües, sobretot en castellà, francès i anglès, una definició en català i notes que inclouen precisions conceptuals o lingüístiques sobre el terme.

De vegades, al costat de la denominació d’alguns manlleus no adaptats s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada.

Així mateix, perquè es pugui valorar millor la resposta obtinguda, totes les fitxes incorporen en l’angle superior dret una icona emergent. Fent clic al damunt d’aquest distintiu, s’obtenen dades sobre la font de les informacions que mostra la fitxa o bé sobre la seva possible falta d’actualització.

5. Abreviacions utilitzades

Categories lèxiques
n m nom masculí
n m pl nom masculí plural
n f nom femení
n f pl nom femení plural
n n nom neutre
n m, f nom masculí i femení
n m/f nom masculí o femení
adj adjectiu
v tr verb transitiu
v tr pron verb transitiu pronominal
v prep verb preposicional
v prep pron verb preposicional pronominal
v intr verb intransitiu
v intr pron verb intransitiu pronominal
v tr/prep verb transitiu o preposicional
adv adverbi
interj interjecció
loc llat locució llatina

Remissions
sin. sinònim absolut
sin. compl. sinònim complementari
var. ling. variant lingüística
abrev. abreviatura
den. com. denominació comercial
den. desest. denominació desestimada
veg. vegeu

Altres
sbl símbol
nc nom científic
cod codi