Els termes de la pau

pau

Des de l’any 1981 les Nacions Unides celebren el dia 21 de setembre el Dia Internacional de la Pau, amb l’objectiu de commemorar i enfortir els ideals de pau.

La terminologia també ofereix un reflex dels esforços que es fan en cerca de la pau. En poden ser exemple termes com ara acció humanitària, ajut al desenvolupament, comerç just, condonació del deute, cooperant, creixement sostenible, desenvolupament, refugiat | refugiada o solidaritat, que trobareu al Diccionari de cooperació al desenvolupament en línia, amb les definicions corresponents i amb equivalents en castellà, anglès i francès.

Al costat d’aquests termes, es poden destacar altres conceptes que també es poden relacionar amb la pau d’una manera més o menys directa. Pensem en casos com apoderament, referit al procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els mitjans per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials; o educació per a la pau, que trobareu en diccionaris com ara el Diccionari de serveis socials o el Diccionari d’educació, respectivament.

I encara, si resseguiu els títols de la col·lecció Diccionaris en Línia, sota els epígrafs “Ciències humanes” i “Ciències jurídiques i econòmiques”, hi trobareu un bon nombre d’àmbits d’especialitat en què la cerca de la pau és —o, si més no, pot ser— un dels elements clau. Pensem en casos com el Diccionari de religions, els diccionaris relacionats amb les diverses branques del dret o de l’economia, el Vocabulari de la responsabilitat social, etc.

Tota aquesta varietat demostra que la pau és un objectiu que admet aproximacions molt diverses, i això fa que cadascú de nosaltres pugui trobar, per poc que hi pensi, la manera de fer-hi alguna cosa, per petita que sigui. Malgrat les decepcions que s’acumulen arreu del món en l’actualitat informativa de cada dia, els ideals de pau són potser els ideals més nobles a què podem aspirar, i no ens hauríem de resignar a renunciar-hi.