No creem mots rars: fem seminari web del webinar

Imatge d'un seminari web

El coronavirus ens ha obligat a canviar la nostra manera de viure. Durant setmanes, ens hem hagut de confinar. Hem tancat portes, però hem pogut obrir finestres: finestres físiques des d’on podem veure el cel, respirar, contemplar paisatges urbans o rurals i comunicar-nos amb els veïns propers; i finestres digitals que ens permeten, en el millor dels casos, teletreballar, adquirir productes de necessitat, consumir cultura i lleure, comunicar-nos a través de les xarxes socials, continuar mantenint l’activitat educativa en línia dels nostres fills i apuntar-nos a tallers, conferències i seminaris que, sovint, s’anuncien a internet com a webinars.

El terme anglès webinar (acrònim format a partir de web i seminar) fa referència a un seminari multimèdia, interactiu i accessible en línia, que es pot seguir, en directe o en diferit, a través d’un web. Els continguts que s’hi ofereixen poden presentar-se en forma de conferència, curs, taller o seminari i són impartits per experts en la matèria tractada. Una de les característiques que aporta un valor específic a aquesta modalitat de seminari, respecte d’altres recursos d’aprenentatge en línia, és la interacció que es produeix entre la persona que imparteix la sessió i els usuaris que hi assisteixen.

L’alternativa catalana a la forma anglesa webinar és seminari web (o el sinònim seminari en línia). Es tracta de denominacions lingüísticament adequades i semànticament transparents, de manera que qualsevol persona pot interpretar-ne el significat amb tota facilitat. Altres llengües, com el castellà (seminario web o seminario en línia) i el francès (séminaire web o séminaire en ligne) també recorren a solucions paral·leles al català, tot i que ho fan en convivència amb el calc de l’anglès (webinario, en castellà; webinaire, en francès) i amb la forma manllevada, webinar. Val a dir que, en anglès, webinar conviu també amb altres formes, potser no tan esteses en l’ús, com web seminaronline seminarcyberseminar o e-seminar.

En català, i d’acord amb els criteris que guien el tractament dels manlleus i els calcs, es prioritza sempre que sigui possible l’ús d’una alternativa creada amb els recursos de formació de la llengua pròpia. És el cas de seminari web o seminari en línia, denominacions que, com hem dit, a més de ser formes descriptives i semànticament transparents, també tenen un cert ús en català i són paral·leles a altres denominacions catalanes, com ara bibliografia web (en anglès, webliography o webography), que s’han proposat com a alternativa a denominacions angleses formalment similars a webinar.

Tot i que també s’observa l’ús del calc webinari, es considera que convé evitar aquesta denominació perquè presenta un procés de formació que no és gaire habitual en català i perquè, semànticament, és una forma opaca i difícil de relacionar amb el concepte que hi ha al darrere. Així mateix, i malgrat l’embat amb què solen arribar sempre els manlleus anglesos, en aquest cas sembla del tot innecessari acollir la forma webinar, perquè ja disposem d’una alternativa prou adequada en la nostra llengua. Així, doncs, no trobeu que és més clar i català organitzar, impartir o assistir a un seminari web que no pas a un webinar o a un webinari?  

 

Font: TERMCAT