Els termes del Diccionari jurídic, disponibles al Cercaterm

Els termes del Diccionari jurídic, al Cercaterm

Coincidint amb l’actualització mensual del Cercaterm, des de finals de juny es poden consultar des d’aquesta plataforma les fitxes terminològiques del Diccionari jurídic, de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans, fruit d’un acord de col·laboració signat amb el Centre de Terminologia TERMCAT amb aquesta finalitat. Tot aquest cabal terminològic també està disponible ara des del portal especialitzat Terminologia jurídica, que amb aquesta incorporació dona accés a més de 23.500 termes de l’àmbit del dret.

El Diccionari jurídic (2013) —intitulat inicialment Diccionari jurídic català perquè abastava únicament termes de dret de Catalunya— és, principalment, un diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre d’altres. Des que l’abast territorial del contingut del diccionari inclou, també, el dret del País Valencià, de les Illes Balears i d’Andorra, en el títol es prescindeix del gentilici de la denominació inicial.

Les entrades recullen la definició, l’equivalent en castellà i, en molts casos, notes amb informació enciclopèdica, exemples d’ús o indicació de termes relacionats amb l’entrada consultada, i sinònims. Igualment, el Diccionari jurídic recull fraseologia i expressions d’interès per a la redacció de textos jurídics.

Específicament, des del Cercaterm i el portal Terminologia jurídica es facilita la consulta de 9.026 entrades d’interès terminològic contingudes en aquest diccionari (amb termes com, per exemple, accident no laboral, dret a la intimitat, eficàcia jurídica, dimissionari | dimissionària o tribut cedit). Respecte del corpus complet del diccionari de partida (consultable al Portal CiT de l’Institut d’Estudis Catalans), se n’han exclòs els registres dedicats a ressenyes biogràfiques o a noms d’organismes, i a mots i expressions compartits amb la llengua general.

Amb aquesta actuació de difusió, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i el Centre de Terminologia TERMCAT volen potenciar l’accés gratuït a la consulta d’una obra que pot ser d’interès a mediadors lingüístics i, també, a magistrats, jutges, notaris, procuradors, advocats, professors i estudiants universitaris, i centres d’estudi i de recerca.