S’actualitza el Diccionari de relacions internacionals amb la incorporació d’equivalents en italià i àrab

imatge al·legòrica

El TERMCAT amplia el Diccionari de relacions internacionals amb la incorporació dels equivalents en italià i àrab dels termes definits, per afavorir-ne la difusió internacional i la consulta multilingüe.

Aquesta obra aplega més de 1.300 termes relacionats amb les relacions internacionals i el marc jurídic i competencial dels actors internacionals. La compleció dels equivalents italians i àrabs l’ha duta a terme el traductor jurat Àngel Mestres, i la revisió dels equivalents italians ha anat a càrrec de la terminòloga Carmen Staiano.

En un món cada vegada més global, marcat per les relacions de diversos tipus d’actors més enllà de les fronteres estatals, el diccionari recull la terminologia clau d’aquest sector. Per exemple, s’hi poden trobar termes referits al marc teòric de les relacions internacionals (alineament, polaritat), als actors internacionals (estat, organització internacional, moviment d’alliberament nacional), al dret internacional públic (arranjament pacífic de controvèrsies, costum internacional, igualtat sobirana) i al dret de la Unió Europea (lliure circulació, principi de solidaritat, sistema competencial de la Unió Europea).

Quant als àmbits de cooperació o conflicte en les relacions internacionals, hi ha, per exemple, termes relacionats amb el manteniment de la pau i la seguretat internacionals (aliança, conflicte armat, dret humanitari bèl·lic), amb els drets humans (dret a l’autodeterminació, dret a un judici just, llibertats fonamentals), amb el dret penal internacional (crim internacional, extradició encoberta), amb l’acció humanitària i la cooperació al desenvolupament (accés humanitari, desastre, emergència complexa), o amb el comerç internacional (embargament comercial, liberalització comercial, proteccionisme), entre d’altres.

La primera edició d’aquest diccionari, elaborat pel TERMCAT, es va dur a terme amb el suport del Govern d’Andorra i amb la col·laboració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Complementen el diccionari diverses infografies que recullen termes clau de l’àmbit. Concretament, una infografia sobre els actors internacionals, una infografia sobre els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (disponible en català, castellà i anglès), i una infografia sobre la condició de refugiat.