Back to top

acord marc de contractació - Diccionari de dret administratiu

Presentació
acord marc de contractació acord marc de contractació

  • ca  acord marc de contractació, n m
  • es  acuerdo marco de contratación, n m

Contractes de l'Administració

Definició
Acord entre un òrgan de contractació del sector públic i un o diversos empresaris que fixa les condicions a les quals s'han d'ajustar els contractes que els adjudiquen durant un període determinat.

Nota

  • 1. Si l'acord marc de contractació es fa amb diversos empresaris, ha de ser com a mínim amb tres si hi ha prou nombre d'interessats que responguin als criteris d'adjudicació.
  • 2. La durada d'un acord marc de contractació no pot excedir els quatre anys, llevat de casos excepcionals i degudament justificats.
  • 3. El recurs a acords marc de contractació no pot ser abusiu ni ha d'obstaculitzar, restringir o falsejar la competència.