Back to top

a fortiori - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  a fortiori, adv
  • la  a fortiori ratione, adv sin. compl.
  • ca  amb més raó, adv
  • es  a fortiori, adv
  • es  con mayor razón, adv

Definició
Significat literal: Per l'acció d'una raó més forta.

Nota

  • Locució emprada per a reforçar un raonament en deduir-ne la validesa com a conseqüència d'un raonament anterior.
    Exemple: No hi ha nacions superiors ni, a fortiori, una nació que es pugui considerar superior a una altra.