Back to top

pacta sunt servanda - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
pacta sunt servanda pacta sunt servanda

  • la  pacta sunt servanda, loc llat
  • ca  els pactes s'han de complir, loc
  • es  los pactos deben cumplirse, loc

Definició
Significat literal: Cal servar els pactes.

Nota

  • Locució substantivada pròpia del dret d'obligacions i contractes. Indica que el que acorden les parts preval encara que canviïn les circumstàncies originàries.
    Exemple: El respecte al dit acord està relacionat amb un dels principis bàsics del dret internacional, el principi pacta sunt servanda, i afecta un tema tan sensible com és el compliment de les obligacions internacionals de l'Estat.