Back to top

in diem - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
  • la  in diem, adv
  • ca  a termini, adv
  • ca  en un termini determinat, adv
  • es  en el plazo, adv
  • es  en un determinado plazo, adv

Definició
Significat literal: En el dia.

Nota

  • Locució que se sol trobar en l'expressió d'un tipus de pacte (addictio in diem, o 'pacte d'adjudicació en el dia') en virtut del qual s'estableix que una venda és ineficaç si, després de dur-se a terme, el venedor troba un altre comprador que li ofereix condicions més beneficioses per a ell, i el primer comprador no les vol igualar. També es fa servir, en general, per a indicar 'dins un termini concret'.
    Exemple: Les substitucions fideïcomissàries són totes in diem o condicionals; les in diem es verifiquen per al dia de la mort de l'hereu instituït, i les condicionals per al cas que l'hereu mori sense fills.