Aquesta sí que és bona!

Imatge d'en Siset, que presenta el contingut del text 'Saps què?'

L’adjectiu present moltes vegades s’utilitza com a sinònim de aquest, aquesta.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el DOGC.
En les presents actuacions s’ha dictat una sentència absolutòria.

Tot i que aquest ús és correcte, sovint se’n fa un ús abusiu i per això és recomanable fer servir preferentment aquest, aquesta, ja que és més natural i genuí utilitzar el demostratiu.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el DOGC.
✓En aquestes actuacions s’ha dictat una sentència absolutòria.

A més, present és incorrecte si no acompanya el nom al qual es refereix.

La present entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el DOGC.

I això també afecta algunes fórmules emprades en llenguatge jurídic i administratiu com ara “per/amb la present”.

Per/Amb la present us comunico que hem rebut la comanda.
Amb aquesta carta us comunico que hem rebut la comanda. 
 

 

[Font: Saps què?

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]