Notifica-ho adequadament

Imatge d'en Siset, que presenta el contingut del text 'Saps què?'

El verb notificar segueix aquesta estructura:

  • notificar + alguna cosa (CD) + a algú (CI)

Vegem-ho amb un exemple:

  • El Jutjat ha notificat la Sentència a la demandada.

Si passem l’oració a passiva, comprovem que l’objecte notificat és la cosa, no la persona, i que la persona és la destinatària de la cosa que es notifica.

  • La Sentència ha estat notificada a la demandada pel Jutjat.

Així doncs, podem parlar de resolucions notificades, però no de persones notificades.

Per tant, no són correctes les frases següents:

✘ La persona acusada ha de ser notificada.

✘L’infractor no va ser notificat de la sanció.

I, en canvi, sí que són correctes aquestes altres frases:

✓ Cal notificar-ho a la persona acusada.

✓ No es va notificar la sanció a l’infractor.

 

 

[Font: Saps què?

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]