Registrar / escorcollar

Parlament de Catalunya

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per al verb registrar el significat de ‘inscriure en un registre’, i indica que, per extensió, es pot emprar en sentit figurat.

Un compost d’aquest verb és enregistrar, que, a més de ser sinònim de registrar, té els significats propis de ‘fixar o emmagatzemar dades, sons, imatges, etc., en un suport material adequat per a poder reproduir-los’ i de ‘observar, prendre nota’. El substantiu que en deriva és enregistrament.

      ✓ Ara que ja hem registrat les cançons a nom nostre, ens cal trobar una companyia per a enregistrar-les.

Un altre verb que se sol relacionar semànticament amb registrar és escorcollar, que, d’acord amb el DIEC, significa ‘examinar minuciosament alguna cosa per veure què hi ha’ o ‘examinar a fons’. Tot i que per influència de l’ús col·loquial alguns diccionaris atribueixen també aquests significats a registrar, la normativa no els reconeix i, per precisió terminològica, en un llenguatge acurat és preferible distingir els dos verbs.

      ✘   Aquest matí han registrat la botiga de la cantonada. (= hi buscaven alguna cosa)

       ✓ Aquest matí han registrat la botiga de la cantonada. (= l’han inscrita al registre)

       ✓ Aquest matí han escorcollat la botiga de la cantonada.

El verb escorcollar es relaciona amb els substantius escorcoll i escorcollament. Com a equivalents d’escorcollar es poden emprar els verbs regirar, remenar, revisar, etc., segons els casos.

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya