Ordenació i ordenament

Parlament de Catalunya

Els termes ordenació i ordenament signifiquen tots dos ‘acció d’ordenar’ i, per tant, es poden considerar sinònims. Això no obstant, en la pràctica presenten alguns matisos que determinen la preferència per l’un o l’altre.

El terme que s’empra per defecte és ordenació, del qual el Diccionari de la llengua catalana de l‘Institut d’Estudis Catalans destaca les accepcions ordenació forestal i ordenació territorial:

ordenació

2 [AGF] ordenació forestal Aplicació dels principis tècnics de la silvicultura i de l'economia forestal al tractament de les masses forestals, i fixació dels objectius i la planificació de les tallades i altres intervencions per a una llarga durada.

3 [AQ] ordenació territorial Planificació dels usos que han de tenir els espais supramunicipals.

Per tant, són aquestes les denominacions que cal emprar preferentment en contextos polítics i administratius.

~ Conèixer els instruments d’ordenament forestal capacita les entitats per poder incentivar i assessorar els propietaris forestals.

✓ Conèixer els instruments d’ordenació forestal capacita les entitats per poder incentivar i assessorar els propietaris forestals.

Pel que fa al terme ordenament, cal esmentar especialment ordenament jurídic, que fa referència a un conjunt global de normes jurídiques.

~ Dins l'ordenació jurídica, entesa com a unitat estructural, coexisteixen diferents fonts de dret.

✓ Dins l'ordenament jurídic, entès com a unitat estructural, coexisteixen diferents fonts de dret.

 

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya