'Posició' o 'posicionament'?

Parlament de Catalunya

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix posició en vuitena accepció com a:

       posició

       8 1 f. Opinió que hom té davant un problema concret.

En la mateixa entrada, l’expressió prendre posició es defineix com a:

       2 2 prendre posició b) Algú, definir la seva opinió o actitud davant un fet.

Per tant, aquests són els termes que cal emprar en llenguatge jurídic i administratiu, i no pas posicionament, que no figura al diccionari, ni posicionar, que té un altre significat:

       posicionar

       v. tr. Posar manualment o mecànicament (una peça, una eina, etc.) en la posició adequada per a la funció que fa o ha de fer.

i no s’usa com a pronominal («posicionar-se»).

 

✘ El posicionament dels grups es discuteix i s'acorda en el si de cada formació.

✓ La posició dels grups es discuteix i s'acorda en el si de cada formació.

 

✘ Algunes entitats ja s’han posicionat a favor del pla de reforma.

✓ Algunes entitats ja han pres posició a favor del pla de reforma.

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya