Back to top

Diccionari de relacions internacionals

Presentació
aranzel aranzel

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel, n m
 • ca  aranzel duaner, n m
 • es  arancel
 • es  arancel aduanero
 • es  arancel de aduanas
 • fr  tarif
 • fr  tarif douanier
 • it  dazio doganale
 • it  tariffa doganale
 • en  customs tariff
 • en  tariff
 • ar  رسم جمركي
 • ar  تعريفة جمركية

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Impost que grava les importacions i, en alguns casos, les exportacions.

Nota

 • Segons el procediment de càlcul, els aranzels es classifiquen en aranzels ad valorem, aranzels específics i aranzels mixtos.
aranzel aranzel

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel, n m
 • es  arancel
 • fr  tarif
 • it  tariffa
 • en  tariff
 • ar  تعريفة

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Document oficial en què es relacionen els productes provinents de l'estranger i els drets de duana que els corresponen.

Nota

 • 1. En l'àmbit de la Unió Europea, l'aranzel correspon al document únic administratiu.
 • 2. La denominació aranzel amb aquest significat ha esdevingut obsoleta.
aranzel ad valorem [ad valorem: la] aranzel ad valorem [ad valorem: la]

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel ad valorem [ad valorem: la], n m
 • es  arancel ad valorem
 • fr  droit ad valorem
 • fr  tarif ad valorem
 • it  dazio ad valorem
 • it  tariffa a valore
 • it  tariffa ad valorem
 • en  ad valorem tariff
 • ar  رسم قيمي

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel calculat a partir del valor real d'un producte.

Nota

 • La locució llatina ad valorem significa, literalment, 'segons el valor'.
aranzel comú aranzel comú

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel duaner comú, n m
 • ca  aranzel exterior comú, n m
 • ca  aranzel comú, n m sin. compl.
 • ca  ADC, n m sigla
 • ca  AEC, n m sigla
 • es  arancel aduanero común
 • es  arancel exterior común
 • es  AAC sigla
 • es  AEC sigla
 • fr  tarif douanier commun
 • fr  tarif extérieur commun
 • fr  TDC sigla
 • fr  TEC sigla
 • it  dazio doganale comune
 • it  dazio doganale esterno
 • it  tariffa doganale comune
 • it  tariffa esterna comune
 • it  TDC sigla
 • it  TEC sigla
 • en  common customs tariff
 • en  common external tariff
 • en  CCT sigla
 • en  CET sigla
 • ar  تعريفة خارجية مشتركة

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel que els integrants d'una unió duanera apliquen de manera general a la importació de productes provinents d'estats tercers.
aranzel duaner aranzel duaner

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel, n m
 • ca  aranzel duaner, n m
 • es  arancel
 • es  arancel aduanero
 • es  arancel de aduanas
 • fr  tarif
 • fr  tarif douanier
 • it  dazio doganale
 • it  tariffa doganale
 • en  customs tariff
 • en  tariff
 • ar  رسم جمركي
 • ar  تعريفة جمركية

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Impost que grava les importacions i, en alguns casos, les exportacions.

Nota

 • Segons el procediment de càlcul, els aranzels es classifiquen en aranzels ad valorem, aranzels específics i aranzels mixtos.
aranzel duaner comú aranzel duaner comú

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel duaner comú, n m
 • ca  aranzel exterior comú, n m
 • ca  aranzel comú, n m sin. compl.
 • ca  ADC, n m sigla
 • ca  AEC, n m sigla
 • es  arancel aduanero común
 • es  arancel exterior común
 • es  AAC sigla
 • es  AEC sigla
 • fr  tarif douanier commun
 • fr  tarif extérieur commun
 • fr  TDC sigla
 • fr  TEC sigla
 • it  dazio doganale comune
 • it  dazio doganale esterno
 • it  tariffa doganale comune
 • it  tariffa esterna comune
 • it  TDC sigla
 • it  TEC sigla
 • en  common customs tariff
 • en  common external tariff
 • en  CCT sigla
 • en  CET sigla
 • ar  تعريفة خارجية مشتركة

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel que els integrants d'una unió duanera apliquen de manera general a la importació de productes provinents d'estats tercers.
aranzel específic aranzel específic

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel específic, n m
 • es  arancel específico
 • fr  droit spécifique
 • fr  tarif spécifique
 • it  dazio specifico
 • it  tariffa specifica
 • en  specific tariff
 • ar  تعريفة جمركية نوعية

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel calculat a partir d'una propietat física d'un producte.

Nota

 • L'aranzel específic es calcula a partir de factors quantificables, com el pes o el volum.
aranzel exterior comú aranzel exterior comú

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  aranzel duaner comú, n m
 • ca  aranzel exterior comú, n m
 • ca  aranzel comú, n m sin. compl.
 • ca  ADC, n m sigla
 • ca  AEC, n m sigla
 • es  arancel aduanero común
 • es  arancel exterior común
 • es  AAC sigla
 • es  AEC sigla
 • fr  tarif douanier commun
 • fr  tarif extérieur commun
 • fr  TDC sigla
 • fr  TEC sigla
 • it  dazio doganale comune
 • it  dazio doganale esterno
 • it  tariffa doganale comune
 • it  tariffa esterna comune
 • it  TDC sigla
 • it  TEC sigla
 • en  common customs tariff
 • en  common external tariff
 • en  CCT sigla
 • en  CET sigla
 • ar  تعريفة خارجية مشتركة

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Aranzel que els integrants d'una unió duanera apliquen de manera general a la importació de productes provinents d'estats tercers.
aranzel integrat comunitari aranzel integrat comunitari

Dret de la Unió Europea > Aplicació

 • ca  aranzel integrat de la Unió Europea, n m
 • ca  aranzel integrat comunitari, n m sin. compl.
 • ca  TARIC, n m sigla
 • es  arancel integrado de la Unión Europea
 • es  TARIC sigla
 • fr  tarif intégré communautaire
 • fr  tarif intégré de l'Union européenne
 • fr  TARIC sigla
 • it  tariffa integrata comunitaria
 • it  tariffa integrata dell'Unione europea
 • it  TARIC sigla
 • en  integrated Tariff of the European Union
 • en  TARIC sigla
 • ar  تعريفة جمركية متكاملة للاتحاد الأوروبي

Dret de la Unió Europea > Aplicació

Definició
Aranzel duaner comú de la Unió Europea, fixat d'acord amb el codi duaner de la Unió Europea i la nomenclatura de classificació dels productes, que recull els drets de duana i determinades normes de la Unió Europea aplicables al comerç exterior.
aranzel integrat de la Unió Europea aranzel integrat de la Unió Europea

Dret de la Unió Europea > Aplicació

 • ca  aranzel integrat de la Unió Europea, n m
 • ca  aranzel integrat comunitari, n m sin. compl.
 • ca  TARIC, n m sigla
 • es  arancel integrado de la Unión Europea
 • es  TARIC sigla
 • fr  tarif intégré communautaire
 • fr  tarif intégré de l'Union européenne
 • fr  TARIC sigla
 • it  tariffa integrata comunitaria
 • it  tariffa integrata dell'Unione europea
 • it  TARIC sigla
 • en  integrated Tariff of the European Union
 • en  TARIC sigla
 • ar  تعريفة جمركية متكاملة للاتحاد الأوروبي

Dret de la Unió Europea > Aplicació

Definició
Aranzel duaner comú de la Unió Europea, fixat d'acord amb el codi duaner de la Unió Europea i la nomenclatura de classificació dels productes, que recull els drets de duana i determinades normes de la Unió Europea aplicables al comerç exterior.