Back to top

Terminologia dels drets de l’infant

Presentació
dret a conèixer els pares dret a conèixer els pares

 • ca  dret a conèixer els pares, n m
 • es  derecho a conocer a sus padres, n m
 • fr  droit de connaître ses parents, n m
 • en  right to know their parents, n

Definició
Dret d'un infant a conèixer els pares biològics i a ser criat per ells en tant que sigui possible.
dret a exercir els drets reconeguts dret a exercir els drets reconeguts

 • ca  dret a exercir els drets reconeguts, n m
 • es  derecho a ejercer sus derechos reconocidos, n m
 • fr  droit à exercer ses droits reconnus, n m
 • en  right to exercise their granted rights, n

Definició
Dret d'un infant a exercir tots els seus drets reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l'Infant.
 • ca  dret a l'adopció, n m
 • es  derecho a la adopción, n m
 • fr  droit à l'adoption, n m
 • en  right to adoption, n

Definició
Dret d'un infant a ser adoptat als estats on l'adopció es reconeix o es permet només si preval el seu interès superior, si es produeix sota la supervisió d'institucions responsables i competents i si no proporciona cap lucre als qui hi participin.
dret a l'atenció especial d'un infant amb discapacitat dret a l'atenció especial d'un infant amb discapacitat

 • ca  dret a l'atenció especial d'un infant amb discapacitat, n m
 • es  derecho a la atención especial de un niño con discapacidad, n m
 • fr  droit à l'attention spéciale d'un enfant handicapé, n m
 • en  right to special disability care, n

Definició
Dret d'un infant amb discapacitat a rebre atenció, educació i formació especials per tal de tenir una vida plena i digna i d'assolir el major grau d'autosuficiència i integració social possible.
dret a l'educació dret a l'educació

 • ca  dret a l'educació, n m
 • es  derecho a la educación, n m
 • fr  droit à l'éducation, n m
 • en  right to education, n

Definició
Dret d'un infant a rebre una educació primària gratuïta i obligatòria i a accedir a l'ensenyament secundari i al superior.
dret a la cultura, la religió i la llengua pròpies dret a la cultura, la religió i la llengua pròpies

 • ca  dret a la cultura, la religió i la llengua pròpies, n m
 • es  derecho a su propia cultura, religión y lengua, n m
 • fr  droit à sa propre culture, religion et langue, n m
 • en  right to their own culture, religion and language, n

Definició
Dret d'un infant pertanyent a una minoria ètnica, religiosa o lingüística o a un poble indígena a desenvolupar la seva pròpia vida cultural, practicar la seva religió i emprar el seu idioma.
dret a la difusió dels drets reconeguts dret a la difusió dels drets reconeguts

 • ca  dret a la difusió dels drets reconeguts, n m
 • es  derecho a la difusión de sus derechos reconocidos, n m
 • fr  droit à la diffusion de ses droits reconnus, n m
 • en  right to the spreading of their granted rights, n

Definició
Dret d'un infant que els seus drets, recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant, siguin coneguts tant pels adults com pels infants.
dret a la direcció i orientació parental dret a la direcció i orientació parental

 • ca  dret a la direcció i orientació parental, n m
 • es  derecho a la dirección y orientación paternas, n m
 • fr  droit à l'orientation et les conseils des parents, n m
 • en  right to parental guidance, n

Definició
Dret d'un infant a rebre una direcció i orientació adequades a les seves capacitats per a exercir els seus drets, per part dels pares, familiars o altres persones que en tinguin la responsabilitat.
dret a la justícia de menors dret a la justícia de menors

 • ca  dret a la justícia de menors, n m
 • es  derecho a la justicia de menores, n m
 • fr  droit à la justice des mineurs, n m
 • fr  droit à la justice pour mineurs, n m
 • en  right to juvenile justice, n

Definició
Dret d'un infant en conflicte amb la llei a rebre un tractament que promogui el seu sentit de la dignitat i el valor, que s'adeqüi a la seva edat i que eviti recórrer a procediments judicials i a l'internament en institucions sempre que sigui possible.
dret a la millor protecció dret a la millor protecció

 • ca  dret a la millor protecció, n m
 • es  derecho a la mejor protección, n m
 • fr  droit à la protection la plus favorable, n f
 • en  right to the highest protection, n

Definició
Dret d'un infant que se li apliqui sempre la llei més favorable possible d'acord amb els seus drets, amb la qual cosa si la llei estatal li és més favorable que la Convenció sobre els Drets de l'Infant, té dret que se li apliqui la llei estatal.