Rebel·lia i rebel·lió

dret

Els termes rebel·lia i rebel·lió són dos termes jurídics que no tenen relació l’un amb l’altre.

La rebel·lia és la situació jurídica, declarada judicialment en el procés, en què incorre un demandat, investigat o processat quan no compareix davant l’autoritat judicial que l’ha requerit dins el termini establert. La rebel·lia no implica ni l’aplanament a la demanda ni l’acceptació dels fets de la demanda, llevat que s’indiqui el contrari.

La rebel·lió, en canvi, és un delicte tipificat en el codi penal dins la tipologia de delictes contra la Constitució espanyola. Aquest delicte consisteix a alçar-se públicament i de manera violenta contra un govern constituït o contra el sistema constitucional. L’article 472 del codi penal detalla la tipologia d’actes que poden ser considerats delictes de rebel·lió.

 

Font: TERMCAT