Seu, que parlarem de sobreseure

Imatge d'en Siset, que presenta el contingut del text 'Saps què?'

El verb sobreseure té el significat de ‘deturar la resolució o l’execució d’alguna cosa’ o ‘deixar sense curs ulterior un procediment, una instrucció processal’.

✓El Ple de l’Ajuntament de Salt ha acordat sobreseure l’expedient.

✓La jutgessa ha disposat sobreseure la denúncia perquè els fets no són constitutius de delicte.

Cal tenir present que aquest verb es conjuga d’acord amb el model del verb seure (sec, seus, seu, seiem, segut...), i no pas seguint el model del verb obeir (obeeixo, obeeixes, obeeix, obeïm, obeït...).

Sobreseeixo provisionalment aquesta causa perquè no hi ha prou motius per acusar ningú.

✓ Sobresec provisionalment aquesta causa perquè no hi ha prou motius per acusar ningú.

✘ El Jutjat ha sobreseït el procediment per falta de proves.

✓ El Jutjat ha sobresegut el procediment per falta de proves.

També hem de recordar que el substantiu sobreseïment (‘acció de sobreseure’) porta dièresi i que és una paraula amb prefix en què la essa simple (s) entre vocals s’ha de pronunciar sorda.

 

[Font: Saps què?

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]