Back to top

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
ad kalendas graecas ad kalendas graecas

 • la  ad kalendas graecas, adv
 • ca  a les calendes gregues, adv
 • ca  fins a la setmana dels tres dijous, adv
 • es  a las calendas griegas, adv
 • es  cuando las ranas críen pelo, adv
 • es  cuando las vacas vuelen, adv

Definició
Significat literal: Fins a les calendes gregues.

Nota

 • Expressió d'àmbit general amb la qual s'expressa que un afer queda ajornat fins a una data inexistent. Les calendes són el primer dia del mes del calendari romà, però no pas del grec. No és recomanable d'escriure calendas ni grecas.
  Exemple: Jo el que els suggereixo, si a vostès els sembla bé, és que aquesta sigui una compareixença que aprovi, naturalment, la comissió, que ho puguem, en la propera reunió que dèiem de Mesa i de portaveus situar-la en el calendari corresponent, i si fos així, per no demorar ad kalendas graecas la seva compareixença, que ens poséssim tots d'acord que en el proper ordre del dia poguéssim aprovar un punt on aquesta qüestió fos valorada primer i aprovada després.
 • la  ad libitum, adv
 • ca  a voluntat, adv
 • ca  lliurement, adv
 • es  a voluntad, adv
 • es  ad libitum, adv
 • es  libremente, adv

Definició
Significat literal: A voluntat.

Nota

 • Expressió d'àmbit general, que fa referència al fet de prendre decisions o accions amb llibertat total. No s'ha de pronunciar com si fos una paraula esdrúixola, amb l'accent a la primera síl·laba («líbitum»).
  Exemple: Amb vista a presentar una petició, el demandant pot triar ad libitum el jutge de primera instància.
 • la  ad litem, adv
 • ca  als efectes del judici, adv
 • ca  amb mires al procés, adv
 • es  a efectos del juicio, adv
 • es  con miras al proceso, adv

Definició
Significat literal: Cap al litigi.

Nota

 • Es fa servir per a indicar que un acte o una decisió s'ha pres amb mires a un procés judicial.
  Exemple: Cal designar un tutor ad litem perquè representi el menor en aquest procés.
 • la  ad litteram, adv
 • ca  al peu de la lletra, adv
 • ca  literalment, adv
 • es  ad litteram, adv
 • es  al pie de la letra, adv
 • es  literalmente, adv

Definició
Significat literal: A la lletra.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que es fa servir per a indicar que el text que es transcriu, es tradueix o es repeteix es correspon exactament amb el text original. Vegeu ad pedem litterae.
  Exemple: Si es tractés de fer obstrucció o de moments menys solemnes, caldria gairebé repetir ad litteram el que vàrem dir ahir. Però no; amb algunes variants explicables per la tasca feixuga que pesava ahir damunt dels funcionaris del Parlament, tot queda escrit en el Diari de Sessions, i, si més no, la meva petita col·laboració en la història queda feta.
 • la  ad nauseam, adv
 • ca  fins a l'avorriment, adv
 • ca  fins al fastig, adv
 • es  ad nauseam, adv
 • es  hasta el aburrimiento, adv
 • es  hasta el hartazgo, adv
 • es  hasta la náusea, adv

Definició
Significat literal: Fins a la nàusea.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. S'aplica a qualsevol cosa que es repeteix molt sovint, més enllà del que es considera tolerable.
  Exemple: Però, en qualsevol cas, em centraré en el nucli de la seva moció, perquè sí que ens interessa entrar a discutir en aquesta tribuna una fal·làcia ad nauseam que l'unionisme de forma constant repeteix, no?, i és la qüestió de la majoria social.
 • la  ad pedem litterae, adv
 • ca  al peu de la lletra, adv
 • ca  literalment, adv
 • es  ad pedem litterae, adv
 • es  al pie de la letra, adv
 • es  literalmente, adv

Definició
Significat literal: Al peu de la lletra.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. En dret, s'empra per a indicar la necessitat d'atenir-se a un precepte en la interpretació d'una norma.
  Exemple: El nou article es correspon ad pedem litterae amb l'article 104.1.c.
 • la  ad personam, adj
 • ca  a títol personal, adj
 • es  a título personal, adj
 • es  ad personam, adj

Definició
Significat literal: A la persona.

Nota

 • Expressió que s'aplica a un encàrrec o adjudicació fets exclusivament a una persona determinada.
  Exemple: Els treballadors eventuals que passin a ésser fixos rebran un plus ad personam per tal d'igualar llurs retribucions amb les de la resta de la plantilla.
 • la  ad quem, adj
 • ca  (dia) fins al qual, adj
 • es  ad quem, adj
 • es  (día) hasta el cual, adj

Definició
Significat literal: Al qual.

Nota

 • Expressió que, precedida pels mots dia o terme o pels equivalents llatins dies o terminus, denota el moment en què fineix un termini o un període de temps determinat. Es complementa amb l'expressió a quo. També s'aplica al tribunal o jutge al qual es recorre per una resolució d'un altre tribunal o jutge. No és correcta la forma a quem.
  Exemple: Sentència del Tribunal sobre la fixació dels dies ad quem per al còmput del període dels dotze mesos.
  Exemple: En el recurs d'apel·lació el Tribunal ad quem té la competència per a revisar i decidir les qüestions plantejades, però no pot revisar d'ofici els arguments de la sentència apel·lada.
 • la  ad valorem, adv
 • ca  d'acord amb el valor, adv
 • es  ad valorem, adv
 • es  con arreglo al valor, adv

Definició
Significat literal: Segons el valor.

Nota

 • Locució emprada, en economia, amb relació a la imposició d'una càrrega sobre una mercaderia, per dir que l'impost o la taxa és proporcional al valor d'un producte o una mercaderia.
  Exemple: L'alternativa a l'impost ad valorem és l'impost de taxa fixa.
affectio maritalis affectio maritalis

 • la  affectio maritalis, n f
 • ca  afecte conjugal, n m
 • ca  afecte marital, n m
 • es  afecto conyugal, n m
 • es  afecto marital, n m

Definició
Significat literal: Afecció conjugal.

Nota

 • Expressió pròpia del dret de família.
  Exemple: En la gran majoria dels casos es centrarà en l'existència d'unes relacions afectives entre els cònjuges o convivents, encara que diferents de les que deriven de l'affectio maritalis o de les que l'article 1.1 de la Llei sobre unions estables de parella els atribueix.