Back to top

Apunts

Parlament de Catalunya
26.01.2022

Guardar reserva

Amb l’expressió guardar reserva s’entén l’obligació de mantenir en secret unes informacions determinades que algú pot conèixer per raó del càrrec o la funció que exerceix.

Més
Manual del llenguatge judicial
01.12.2021

L’ordre lògic de la frase

En català, l'ordre lògic de les frases, és a dir, la manera més natural de distribuir els diversos elements que les componen, és el següent:

Més
imatge al·legòrica
23.11.2021

#termedelasetmana: blanqueig lila

Ben segur que ho has vist alguna vegada, i que molt probablement t’hi has empipat amb tota la raó: governs, empreses o organitzacions que duen a terme accions de propaganda destinades a promoure la percepció que són simpatitzants de la causa feminista.

Més
Parlament de Catalunya
03.11.2021

Terme i termini

El substantiu terme és polisèmic. Un dels significats que trobem en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) és el de 'porció de territori limitada', com es constata en l'expressió "terme municipal" (El terme municipal de Montgat).

Més
Manual de llenguatge judicial
28.07.2021

Decaure

Significa ‘passar d’un estat bo a un de pitjor’, i no pas ‘finalitzar, perdre, extingir-se o desestimar-se’.

✘ El contractant ha decaigut en el seu dret.

✓ El contractant ha perdut el seu dret.

Més
Parlament de Catalunya
08.07.2021

Homofòbia

La paraula homofòbia, d'acord amb el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa ‘aversió a l’homosexualitat o als homosexuals’. El mateix diccionari estableix que homosexual significa 'que sent atracció sexual envers els individus del mateix sexe'.

Més
piles de monedes
30.06.2021

Les prestacions es causen?

El llenguatge jurídic, probablement per raó de tradició i costum, té certa tendència a fer servir expressions opaques, artificioses, de vegades, fins i tot, poc naturals. Es tracta d’expressions que no trobem en textos d’altres àmbits d’especialitat ni, tampoc, en textos d’àmbit general. 

Més
Manual de llenguatge judicial
26.05.2021

Contemplar

El verb contemplar significa ‘mirar atentament alguna cosa', o bé 'donar a algú tots els capricis’, però no pas ‘preveure, tenir en compte, regular, exigir, establir o disposar’. Per tant, contemplar no és cap terme jurídic.

Més